Sådan kommer du i gang med fondsansøgningen

Kunsten at fundraise handler om at have den rigtige ide og præsentere den på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt. Her får du fire trin til at komme i gang.

Følg 4 trin til at gøre det grundlæggende arbejde med fondsansøgningen godt.

1: Afdæk mulige fonde. Skriv en bruttoliste

Søg på nøgleord, der har med dit projekt at gøre, for eksempel inklusion, sundhed, medborgerskab, idræt, forening, facilitet og andet. Der vil være en række fonde, der overordnet støtter et eller flere af disse områder, og det kan du læse mere om i fondens fundats (værdigrundlag).

For at finde de relevante fonde kan du bruge databaser, håndbøger, søgemaskiner. Se også:

2: Udvælg de relevante fonde gennem grundig research

Nærlæs fondens fundats

Fundatsen er fondens værdigrundlag. Det er her, du kan komme nærmere fondens formål, prioriteringer, indsatsområder osv. Har fonden en hjemmeside med et telefonnummer, kan det være en god ide at ringe og eventuelt vende med dem, om ens projekt er støtteberettiget hos dem.

Fondens værdier i praksis

Mange større fonde vil på hjemmesiden give eksempler på tidligere støttede projekter, og nogle har sågar lister med alle tidligere projekter. Dette giver dig en ide om projekternes karakter, og hvorvidt jeres passer ind i de rammer.

Personlig kontakt

Som tidligere nævnt i forhold til netværk, så er det en god ide at undersøge, om der er medlemmer i foreningen, som kender nogle af fondens bestyrelsesmedlemmer. Den direkte eller indirekte kontakt ind i fondens bestyrelseslokale kan være afgørende og ikke mindst afklarende i forhold til aktuelle prioriteringer. 

Hvad støtter fonden ikke

Vær opmærksom på, at der vil være ting, som den specifikke fond ikke ønsker at støtte. Det kan f.eks. være udgifter til administration, drift, studierejser, faciliteter osv. Dette vil fremgå af fondens hjemmeside, og er du i tvivl, så ring til fonden, og spørg dem.

3: Målret din ansøgning

Du har nu fundet frem til et mindre antal fonde, som passer til foreningens projekt og kommende ansøgning. Du må ikke sende den samme ansøgning til alle fondene, men kan godt genbruge cirka 80 procent af din standardansøgning. De sidste 20 procent er dem, hvor du skriver direkte til den specifikke fond og dennes værdier og prioriteringer. Vurder, om du måske naturligt kan bruge specifikke værdiladede ord fra fondens hjemmeside i din ansøgning og derved gentage ting, som de selv lægger vægt på. Gør det kun, hvis det kan gøres naturligt.

4: Når du har fået bevillingen – husk at sige tak

Når du får din bevilling, skal du huske at sige tak til fonden. På den måde har du også mulighed for at holde døren åben til fonden i forhold til fremtidige projekter. Det kan være en god ide at servicere fonden lidt undervejs i projektet. Inviter dem til en åbningsdag eller en aktivitet. Send dem en midtvejsevaluering, en status på hvordan det skrider frem i forhold til succeskriterierne – husk billeder så de nemmere kan se, hvad det egentlig er, de har støttet. Er der folk med videoerfaring i foreningen, så udnyt dette, og send fonden en lille video på et par minutter, hvor de kan se, hvad støtten går til.