Idræt og corona

Her får du svar på dine spørgsmål og inspiration til, hvordan du og din forening bedst muligt kommer gennem sundhedskrisen med coronavirus.

OPDATERET 26. NOVEMBER:

12. november 2021 trådte en række generelle corona-restriktioner igen i kraft, men aktiviteter i idrætsforeningerne kan fortsætte, som de plejer, for hverken indendørs eller udendørs idræt eller andre af hverdagens foreningsaktiviteter bliver berørt af de nye restriktioner. Men der er krav om coronapas blandt andet ved større idrætsarrangementer med betalende tilskuere.

DGI opfordrer således idrætsforeninger til fortsat at holde gang i alle aktiviteter. 

Kulturministeriet har - i samarbejde med DGI og andre fra idræts- og foreningslivet - udarbejdet en række anbefalinger vedrørende børn og unge i idrætsforeninger i områder med høj smitte - dem finder du længere nede på siden.

Fra 29. november gælder bl.a. følgende:

 • Der er ikke krav om coronapas for udøvere, trænere eller frivillige.
 • Der er ikke krav om coronapas i svømmehaller, når der er tale om foreningsidræt.
 • Der skal fremvises coronapas til idrætsarrangementer, hvis der er over 100 betalende tilskuere indendørs eller over 1.000 betalende tilskuere udendørs. Kravet om coronapas gælder personer på 15 år og derover. 
 • I cafeer og restauranter er der krav om coronapas uanset antal gæster. Kravet om coronapas gælder personer på 15 år og derover.

DGI og DIF har lavet en oversigt over, hvor der er krav om coronapas i idrætssammenhænge.

Kulturministeriet har desuden udarbejdet en detaljeret Q&A om coronapas for Kulturområdet.

Områder med høj smitte

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børn- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte. Dem opfordrer vi alle berørte foreninger til at følge:

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.
 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

Se på coronasmitte.dk, hvad der gælder, hvor du bor. Dvs. om du skal følge de generelle råd og regler eller anbefalingerne om smitteforebyggelseHvis idrætsforeninger har spørgsmål til, hvordan de bør forholde sig, opfordres de til at gå i dialog med de lokale myndigheder. 

6 spørgsmål/svar om de nye anbefalinger i områder med høj smitte

 1. Gælder de nye anbefalinger alle idrætsforeninger?
  Nej, de nye anbefalinger er målrettet klubber og foreninger i kommuner eller sogne med særlig højt smittetryk. Læs evt. mere HER
 2. Er det kun børn og unge i grundskolen, som de nye anbefalinger omhandler?
  Ja, de nye anbefalinger omhandler kun børn og unge i dagtilbud og grundskolen i kommuner og sogne med særlig megen smitte.
 3. Må unge og voksne, der ikke går i grundskolen, klæde om til træning?
  Ja, de nye anbefalinger omfatter kun børn og unge i dagtilbud og grundskolen i kommuner og sogne med høj smitte.
 4. Må forældre fortsat følge deres børn ind til træning – og hente dem inden for efter træning?
  Det anbefales, at forældre til børn og unge i kommuner og sogne med høj smitte i videst mulige omfang ikke følger børnene ind, men i stedet henter og bringer ved indgangen (udendørs).
 5. Må vi afholde planlagte sociale aktiviteter som fx juleafslutning, selv om vores forening ligger i en kommune eller sogn med høj smitte?
  Ja, myndighederne fraråder ikke sociale aktiviteter, men opfordrer til at udvise sund fornuft.
  Hvis I afvikler sociale aktiviteter, bør I samtidig have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag som fx håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.
  Det er derfor op til den enkelte forening selv at vurdere, om fx en planlagt juleafslutning skal gennemføres eller ej.
 6. Må vi spille kampe og afvikle stævner?
  Ja, foreningsaktiviteter, stævner, kampe mv. kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, også i kommuner og sogne med høj smitte.

Vis mere Vis mindre

Hold dig opdateret

Du kan løbende følge udviklingen i smitte, tiltag og regler på coronasmitte.dk