Coronapas i foreningen

Her på siden kan du få et overblik over, hvor og hvornår foreningen skal håndhæve reglerne for coronapas.

OPDATERET DEN 26. NOVEMBER 2021: 

Med virkning fra fredag den 12. november er der krav om coronapas ved bl.a. større idrætsarrangementer. Fra 29. november skal der fremvises coronapas til idrætsarrangementer, hvis der er over 100 betalende tilskuere indendørs eller over 1.000 betalende tilskuere udendørs.

Ved betalende tilskuere forstås det antal billetter, der udbydes. Hvis tilskuerne har fået gratis billetter, som sædvanligvis ville være udbudt til salg, vil de også være omfattet. Kravet gælder dermed ikke forældre eller deltagere ved fx idrætsstævner.

Det hurtige overblik

Hvornår skal der vises coronapas i idrætten? Hvem har ansvaret, og hvordan skal det finde sted? Er udøvere, trænere mv. også omfattet af kravet om coronapas?

Få svar på 10 spørgsmål om genindførslen af coronapasset her:

 1. Hvor længe gælder en negativ kvik- eller PCR-test som gyldigt coronapas?
  Fra mandag den 29. november er en negativ PCR-test gyldig i 72 timer, mens en lyntest skal gælde 48 timer.
 2. Hvornår stilles der krav om coronapas i idrætten?
  Kravet om coronapas træder i kraft, når der er flere end 100 betalende tilskuere indendørs eller flere end 1.000 betalende tilskuere udendørs på samme tid.
 3. Hvad menes der med betalende tilskuere?
  Betalende tilskuere er defineret som det antal billetter, der er udstedt til det pågældende arrangement. Det betyder altså, at billetter, der har været gratis, tæller med i det samlede antal tilskuere.
 4. Er der en aldersgrænse for, hvornår tilskuere er omfattet af kravet om coronapas?
  Kravet om coronapas gælder tilskuere fra 15 år og op.
 5. Hvem har ansvaret for at kontrollere coronapas?
  Ansvaret for at kontrollere coronapas ligger hos den ansvarlige arrangør. Personer, der ikke kan fremvise et coronapas, kan bortvises. Både arrangøren og personer, der ikke forlader lokaler eller lokaliteter efter at være blevet bortvist, kan blive straffet.
 6. Er der regler for, hvordan coronapas skal kontrolleres?
  Ja, coronapasset skal kontrolleres ved indgangen eller umiddelbart derefter. Det skal sikres, at alle tilskuere på 15 år og derover kan fremvise coronapas.
 7. Er der krav om coronapas for idrætsudøvere/deltagere ved idrætsarrangementer?
  Nej, kravet omfatter alene tilskuere.
 8. Er der krav om coronapas for trænere, dommere og frivillige?
  Nej, kravet omfatter alene tilskuere.
 9. Er der krav om coronapas for forældre ved fx børnestævner?
  Nej, kravet gælder som udgangspunkt ikke forældre eller deltagere ved fx børneidrætsstævner Hvis tilstedeværelsen af forældre er begrundet i, at der er udbudt 100 billetter indendørs eller 1.000 billetter udendørs, og forældrene derfor vil være at betragte som tilskuere, gælder der krav om coronapas.
 10. Der er krav om coronapas i svømmehaller – gælder det også foreningsidræt?
  Nej, kravet om coronapas gælder ikke udøvere, trænere mv. i idrætsforeningerne.

Har du spørgsmål?
Vi opfordrer jer til at søge supplerende viden på coronasmitte.dk, hos Styrelsen for Patientsikkerked og på Kulturministeriets hjemmeside, hvis I har spørgsmål, som ikke besvares af ovenstående.

Hvornår er coronapasset gyldigt?

Coronapasset er gyldigt ved:

 • et negativt testresultat af en antigentest (hurtigtest), der er højst 48 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et negativt testresultat af en PCR-test, der er højst 72 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne dosis. Kræver et vaccinations-forløb flere doser, anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Vis mere Vis mindre

Der findes flere måder at finde sit gyldig coronapas. Alle muligheder findes i appen MinSundhed eller på Sundhed.dk. Du kan også downloade coronapas-app'en i Google Play eller Apples AppStore.

Undtagelser for coronapas

Undtagelserne til kravet om coronapas, herunder for personer der kan fremvise dokumentation fra et borgerservicecenter for at være undtaget test samt for deltagere i politiske møder, valghandlinger mv., vil blive opdateret på coronasmitte.dk