Spørgsmål og svar om genstarten i marts 2021

Restriktionerne per 1. marts 2021 betyder, at udendørs idrætten kan gå i gang igen - med et forsamlingsloft på 50 personer. Bemærk: Ikke opdateret om retningslinjer for indendørs idræt fra og med 21. april.

Spørgsmål og svar vedrørende idræt under restriktionerne per 1. marts 2021

Er det både børn og voksne, der må mødes op til 50 personer til udendørs træning/kamp?

Ja

Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?

Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

Må vi rykke indendørs træning udendørs?

Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 50 personer inklusive træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.

Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 50?

Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere og dommere.

Skal en aktivitet være organiseret af en forening for at det er forsamlingsloftet på 50 og ikke på 10, der gælder?

Kulturministeriet skriver følgende i sin besvarelse af spørgsmålet:

”Hvilke idræts- og foreningsaktiviteter er omfattet af et hævet forsamlingsforbud på 50 personer?

Forsamlingsforbuddet er hævet fra 10 til 50 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Med det forstås idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Derved er det muligt for f.eks. en spejderforening at afholde aktiviteter med op til 50 personer til stede.

Det gælder derimod ikke privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, f.eks. online løbefællesskaber, hvis disse ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, organisation, forening, virksomhed eller kulturinstitution. Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder dermed fortsat for privat arrangerede idræts- og foreningsaktiviteter.”

Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?

Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på højst 50 personer inklusive træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.

I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend for eksempel kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.

Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på højst 25 personer.

Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 50 samtidig?

Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?

Ja - toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold. Bad og omklædning falder som udgangspunkt ikke ind under kortvarigt ophold.

Må vi rykke vores indendørs træningsaktiviteter ud i et telt eller under et halvtag?

Hvis teltet er uden sider, må I gerne - hvis der er mere end 1 side på, så vil det betragtes som indendørs.

Bemærk: Listen er endnu ikke opdateret med de seneste nye retningslinjer, som gælder for indendørs idræt fra og med 21. april.