Spørgsmål og svar om genstarten i foråret 2021

Den 21. april 2021 er der atter åbent for både udendørs og indendørs idræt. Vi har samlet svarene på en række af de mest stillede spørgsmål angående de restriktioner, der følger med.

Generelt:

Fra den 21. april 2021 er der åbent for idræt både udendørs og indendørs - dog er der fortsat en række restriktioner, du og din forening skal tage hensyn til.

Udendørs er al idræt åben, dog med et loft på 50 deltagere, inklusive træner og ledere.

Indendørs er al idræt åben for børn og unge på op til og med 17 år (højst 25 samlet), og for ældre, der er fyldt 70 år (højst 10 samlet - og med krav om gyldigt coronapas).

Spørgsmål og svar vedrørende idræt per 21. april 2021:

Hvilken aldersgrænse gælder for børn og unge i forbindelse med indendørs idræt?

Børn og unge til og med 17 år må dyrke indendørs idræt fra 21. april. (Dette er en rettelse i forhold til tidligere udmelding fra DIF og DGI, men er nu præciseret i retningslinjerne)

Hvem skal vise coronapas for at træne indendørs?

Der er krav om coronapas for personer på 70 år og derover.

Må man tage fra et lukket sogn til et åbent sogn og dyrke idræt?

Det er op til den enkelte kommune i forhold til retningslinjerne i forbindelse med lokale nedlukninger.

Må én under 18 år træne med de professionelle over 18 år?

Ja, på de vilkår der gælder for professionel idrætsudøvelse.

Er der krav om coronapas for trænere?

Det er IKKE forventningen, at der vil være krav om coronapas for trænere. En endelig afklaring af dette udestår dog fortsat.

Må ubemandede fitnesscentre benyttes af voksne på 70 år og derover?

Ja, men der er krav om coronapas – der kan evt. arbejdes med digitale løsninger for håndtering

Må ubemandede fitnesscentre benyttes af børn og unge op til og med 17 år?

Ja, så længe det sikres at forsamlingsforbud på 25 og arealkrav på 4 kvm. pr. person overholdes.

Må en træner på eksempelvis 50 år undervise ni 70 årige eller derover?

Ja, en træner er nødvendig for gennemførslen og er dermed tilladt.

Må der afholdes bestyrelsesmøder indendørs?

Nej, ikke medmindre at hele bestyrelsen er op til og med 17 år eller 70 år og derover.

Hvem har ansvaret for at tjekke coronapas?

Ansvaret ligger hos den enkelte forening eller facilitetsejer. I praksis vil det ofte være den enkelte træner, der tjekker for et gyldigt coronapas ved holdtræning eller halinspektøren eller andet personale i det tilfælde, hvor man lejer en bane. Er der ingen træner, kan man formentlig kontrollere hinanden, men det vil være klubben eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt. manglende kontrol.

Hvad kan der ske, hvis foreningen ikke tjekker coronapas?

Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 70 år og derover), som der er krav om coronapas for.

Spørgsmål i forhold til udendørs idræt (opdateret 1. marts)

Er det både børn og voksne, der må mødes op til 50 personer til udendørs træning/kamp?

Ja

Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?

Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

Må vi rykke indendørs træning udendørs?

Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 50 personer inklusive træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.

Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 50?

Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere og dommere.

Skal en aktivitet være organiseret af en forening for at det er forsamlingsloftet på 50 og ikke på 10, der gælder?

Kulturministeriet skriver følgende i sin besvarelse af spørgsmålet:

”Hvilke idræts- og foreningsaktiviteter er omfattet af et hævet forsamlingsforbud på 50 personer?

Forsamlingsforbuddet er hævet fra 10 til 50 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Med det forstås idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Derved er det muligt for f.eks. en spejderforening at afholde aktiviteter med op til 50 personer til stede.

Det gælder derimod ikke privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, f.eks. online løbefællesskaber, hvis disse ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, organisation, forening, virksomhed eller kulturinstitution. Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder dermed fortsat for privat arrangerede idræts- og foreningsaktiviteter.”

Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?

Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på højst 50 personer inklusive træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.

I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend for eksempel kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.

Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på højst 25 personer.

Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 50 samtidig?

Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

Må vi rykke vores indendørs træningsaktiviteter ud i et telt eller under et halvtag?

Hvis teltet er uden sider, må I gerne - hvis der er mere end 1 side på, så vil det betragtes som indendørs.