Tjekliste: Har I husket det hele før genstart?

Vi glæder os sådan, til vi igen kan mødes i foreningerne, men har I nu styr på alt inden genstarten? Gå tjeklisten igennem og se, om I har husket det hele.

Coronapandemien har sluppet sit værste greb om Danmark, og vi kan begynde at drømme om en genstart af idræts- og foreningslivet.

Men har din forening nu også helt styr på planerne for genåbningen efter den ufrivillige pause? Der er mange ting, der skal planlægges, kommunikeres og tages højde for, og dem har vi samlet i denne liste, som I kan gennemgå i foreningen.

Download tjeklisten!

Tjekliste - klik for at hoppe til afsnittet

Generelt

Ingen forventer en total genstart af foreningslivet fra den ene dag til den anden. Det bliver sandsynligvis en forsigtig og gradvis genåbning med fortsatte restriktioner, som vil påvirke idrætterne forskelligt.

Derfor gør I klogt i at overveje, hvornår og hvordan I vil starte op. Hvor meget skal restriktionerne lempes, før I har mulighed for at starte op, og hvordan har I så tænkt jer at gøre det under de forhold? Selvom forsamlingsloftet hæves, kan haller og indendørs faciliteter potentielt stadig være lukket ned.

I bør også overveje, om I har styr på myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, og hvordan I har tænkt jer at sikre, at de overholdes. Her kan være tale om afstandskrav, opdeling af grupper og mulighed for afspritning.

Mange foreninger har mistet indtægter som følge af blandt andet aflyste arrangementer og samtidig fået flere udgifter for at kunne overholde myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Hvis det er tilfældet for jer, kan I overveje, om I bør søge økonomisk støtte til at dække tabet.

Klik her og læs mere om, hvilke muligheder I har.

Instruktører og frivillige

Det er godt, at bestyrelsen har en plan for genstarten, men det er lige så vigtigt, at instruktørerne og de frivillige sættes ind i de planer. Derfor bør I spørge jer selv, om I har talt med dem om genstarten, og om de er tilstrækkeligt klædt på til at kunne starte op på forsvarlig vis.

I kan for eksempel spørge dem, om de føler sig klar og ikke mindst trygge ved situationen. Vi har alle forskellige grænser, når det gælder corona, og det skal respekteres.

Hvis instruktørerne føler sig trygge ved at skulle i gang igen, bør I sammen lægge en plan for, hvordan I vil give holdene den bedst mulige velkomst tilbage i foreningen. Det gælder både træningsmæssigt og under hensyntagen til restriktionerne. Det er også værd at overveje, hvordan I vil formidle jeres regler og retningslinjer til holdene.

Overholdelsen af de gældende restriktioner og anbefalinger stiller også store krav til for eksempel rengøring, hvor mange foreninger må trække ekstra hårdt på de frivillige. Derfor er det vigtigt, at I også taler med dem om deres opgave, og hvilken hjælp og støtte de har brug for fra jer.

I kan for eksempel aftale, at det er én person fra bestyrelsen, som har kontakten til dem og besvarer spørgsmål.

Faciliteter

Efter en mere end to måneder lang pause fra jeres faciliteter og lokaler bør i tjekke op på, om der er styr på dem. Er lokalerne fysisk klar til brug, og skal der koordineres med kommunen eller andre foreninger, som I deler med?

I bør også overveje, hvordan I vil synliggøre jeres regler for at overholde de gældende anbefalinger og retningslinjer. Skal der printes plakater ud og hænges op? Og hvem står for indkøb af de nødvendige rengøringsmidler og håndsprit, og hvor i lokalerne skal de stå?

Til sidst bør I lave en gennemgang af jeres faciliteter og lokaler, så I er sikre på, at I lever op til retningslinjerne, og at det er synligt over for medlemmerne, hvilke regler og anbefalinger der gælder for dem.

Kommunikation

Selv den bedste plan er intet værd, hvis den ikke kommunikeres til nogen. Jeres medlemmer skal selvfølgelig vide, om I starter op, hvornår I gør det og under hvilke retningslinjer. Derfor bør I lave en plan for, hvor, hvordan og i hvilken rækkefølge I vil kommunikere opstarten.

Skal kommunikationen foregå via hjemmesiden, på Facebook, over SMS eller på mail? Og er det med hele foreningen som afsender, eller står den enkelte instruktør selv for at kontakte sine egne hold?

Denne kommunikation vil sandsynligvis afføde spørgsmål fra medlemmerne, så tænk over, hvor og hvordan de kan stille spørgsmål og få svar. Måske giver det mening, at alle spørgsmål rettes mod én udvalgt kontaktperson.

Klik her og få en skabelon til at lave en kommunikationsplan.

Hvis uheldet er ude

Uanset hvor gode I er til at overholde anbefalingerne og retningslinjerne, kan foreningen blive ramt af en positiv coronaprøve. Der kan være tale om et enkelt positivt tilfælde, som muligvis har været i kontakt med andre i foreningen, eller større smittespredning på et af holdene.

Derfor bør I have en handlingsplan klar for, hvordan I har tænkt jer at håndtere det, hvis der kommer et eller flere tilfælde af corona.

Klik her og læs, hvordan I håndterer et positivt coronatilfælde.

Efter opstarten

Det her er en ny situation for alle, og vi kan ikke forvente, at vi løser den perfekt i første hug. Derfor bør I lave en opsamling efter de første uger af genstarten, hvor I ser på, hvordan det er gået, og hvad I kan gøre anderledes.

Her giver det mening både at inddrage medlemmer, instruktører og frivillige for at høre, hvordan de har oplevet det. Måske er de stødt på udfordringer i forbindelse med utryghed eller den praktiske overholdelse af restriktionerne, som I kan løse.

En anden udfordring er at række ud til de medlemmer, som endnu ikke er dukket op efter genstarten. Der kan være mange årsager til, at de ikke er kommet, men I kan tale med dem om, hvad der skal til, for at de igen vil føle sig trygge ved at møde op. Så ved de også, at I ikke har glemt dem.

Det handler heller ikke kun om at holde fast i jeres nuværende medlemmer. Mange danskere er begyndt at dyrke idræt under coronanedlukningen, og det kan give flere nye medlemmer til idrætsforeningerne.

Derfor bør I overveje, om I overhovedet kan byde velkommen til nye medlemmer under genstarten, og hvordan I i så fald har tænkt jer at gøre det. Der kan være tale om noget så praktisk som, om der er fysisk plads til flere nye på jeres hold.