Kommunikation omkring opstarten

Tydelig og velovervejet kommunikation gør opstarten nemmere.

Inden I inviterer jeres medlemmer tilbage på træningsbanen, så vær grundige med at forberede jeres kommunikation.

Hvad skriver I til jeres medlemmer? Hvilke kanaler bruger I? Hvilke rammer tilbyder I for opstarten?

Se eksempel på en mail til medlemmer

Se eksempel på opslag til Facebook