Anbefalinger til foreningsledelsen

En grundig forberedelse gør opstarten lettere - især under de anderledes forhold, I nu skal starte op under.

  • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal følges.
  • Første skridt er, at bestyrelsen mødes og aftaler, hvordan jeres forening åbner.
  • Andet skridt er, at I klæder jeres trænere på til at kunne varetage åbningen.
  • Kommunikation til jeres medlemmer – hvad er planen?
  • Det kan være at ovenstående planlægning kræver at I mødes digitalt. Det er der forskellige muligheder for - se her.

DGI og DIFs retningslinjer for opstart af idræt

Nedenfor finder I DIF og DGI’s retningslinjer for alle former for idræt. Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv indendørs og udendørs”.

Forudsætningen for at gå i gang idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Vi har alle et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Hvis foreningen oplever et medlem med symptomer på eller en positiv test for Covid-19, så er her et par gode råd til håndteringen - klik her.