Hjælpepuljer i forbindelse med corona

Den lavere aktivitet grundet coronanedlukningerne har ikke bare kostet på fællesskabet. Mange foreninger har også lidt økonomiske tab.
Derfor er der oprettet en række puljer, som idrætsforeninger kan ansøge, til at dække tab efter coronanedlukning eller til at hjælpe i genstarten af fællesskaberne.