DIF og DGI's genstartspulje

DIF og DGI’s genstartspulje er pr. 7. juli kl. 12 åben for ansøgninger.

Genstartspuljen kan søges af lokale idrætsforeninger til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021.

Download retningslinjerne for DIF og DGI's genstartspulje

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

DIF og DGI’s genstartspulje kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt. Det er ikke et krav, at ansøgende foreninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Firmaidrætsforeninger henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Firmaidrætsforbund, Spejderforeninger henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Genstartspuljen er oprettet som en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI’s foreningspulje, da intentionerne med disse midler er sammenfaldende med formålene for DIF og DGI’s foreningspulje.

Alle ansøgende foreninger anbefales at orientere sig i puljens retningslinjer, som findes herunder. Her findes også mere information om puljens formål, samt gode råd i ansøgningsprocessen.

Download retningslinjerne for puljen

Sådan søger foreningerne

Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, skal foreningen først have dette på plads.

Her kan man som frivillig forening lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Samme sted er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere her.

Foreninger, der ikke er en del af CFR, kan sende en mail om dette til foreningspulje@dif.dk. Så vil de efterfølgende modtage en mail med et link, som de kan benytte til at få midlertidig adgang til CFR.

For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI's genstartspulje anbefales idrætsforeninger at kontakte konsulenter i det relevante specialforbund eller landsdelsforening.

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI's genstartspulje kan rettes til: foreningspulje@dif.dk eller på telefon 43262173.

Ét formål pr ansøgning

Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 150.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra eventuelt kommende års puljer, og bevilling i ét kalenderår er ikke garanti for bevilling til samme formål i efterfølgende kalenderår.

Midlerne skal bruges lokalt

Formålet med DIF og DGI’s genstartspulje er at støtte igangsættelsen af nye aktiviteter og oplevelser i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021. På den baggrund kan foreninger søge puljen om støtte til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt.

Puljen støtter både projekter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet. Det kunne for eksempel dreje sig om støtte til:

  • Åbent hus-arrangementer og anden markedsføring af foreningen henvendt til potentielle nye medlemmer i foreningen.
  • Rekruttere, fastholde og støtte de frivillige, der kan sætte skub i den gode genstart efter corona-nedlukningen.
  • Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart.
  • Afholdelse af lejre/camps, motionsløb, foredrag, etc. (uden deltagerbetaling).
  • Uddannelsesaktiviteter der skal sikre de frivilliges kompetencer forud for sæsonstart.
  • Indkøb af idrætsmateriel som skal sikre igangsættelsen af nye aktiviteter.

I behandlingen af ansøgninger i beløbskategorien 50.001-150.000 kr. vil puljen prioritere støtte til ambitiøse og målrettede genstarts- og udviklingsprojekter med fokus på at aktivere flere og øge foreningernes tilgængelighed og synlighed i det omkringliggende samfund.

Baggrund

DIF og DGI's genstartspulje er oprettet på baggrund af den politiske aftale omkring ”Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021”, vedtaget den 17. juni 2021. Tilskuddet ydes i medfør til aktstykke 307 om yderligere midler til foreningspuljer.

For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 44 millioner) i en fælles pulje, DIF og DGI’s genstartspulje.