DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter er pr. 7. juli kl. 12 åben for ansøgninger.

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan støtte lokale idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Download retningslinjer for ansøgning af DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt. Det er ikke et krav, at ansøgende foreninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Firmaidrætsforeninger henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Firmaidrætsforbund, Spejderforeninger henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Puljen for planlagte aktiviteter er oprettet som en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI’s foreningspulje, da intentionerne med disse midler er sammenfaldende med formålene for DIF og DGI’s foreningspulje.

Alle ansøgende foreninger anbefales at orientere sig i puljens retningslinjer, som findes herunder. Her findes også mere information om puljens formål, samt gode råd i ansøgningsprocessen.

Retningslinjerne for puljen kan downloades her

Sådan søger foreningerne

Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, skal foreningen først have dette på plads.

Her kan man som frivillig forening lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Samme sted er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere her.

Foreninger, der ikke er en del af CFR, kan sende en mail om dette til foreningspulje@dif.dk. Så vil de efterfølgende modtage en mail med et link, som de kan benytte til at få midlertidig adgang til CFR.

For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter, anbefales idrætsforeninger at kontakte konsulenter i den relevante landsdelsforening eller specialforbund.

Download svarene på de oftest stillede spørgsmål

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter kan rettes til: foreningspulje@dif.dk eller på telefon 43262173.


Ét formål pr ansøgning

Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra eventuelt kommende års puljer, og bevilling i ét kalenderår er ikke garanti for bevilling til samme formål i efterfølgende kalenderår.

Midlerne skal bruges lokalt

Formålet med DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter er at støtte igangsættelsen af nye aktiviteter og oplevelser i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021. På den baggrund kan foreninger søge puljen om støtte til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt. 

Planlagte aktiviteter kunne dreje sig om:

Puljen støtter både planlagte aktiviteter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og planlagte aktiviteter og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet, som skulle have været finansieret af det manglende indtægtsgrundlag. Det kunne for eksempel dreje sig om støtte til:

  • Planlagte træneruddannelser
  • Planlagte camps eller sommeraktiviteter
  • Planlagt opstart af nye aktiviteter

Manglende indtægtsgrundlag kunne f.eks. dreje sig om:

  • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Baggrund

- DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter er oprettet på baggrund af den politiske aftale omkring ”Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021”, vedtaget den 17. juni 2021. Tilskuddet ydes i medfør til aktstykke 307 om yderligere midler til foreningspuljer.

- For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 8 millioner) i en fælles pulje, DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter.