Anbefaling 1: Styrk tilknytning og fælles identitet

Livskvaliteten er højere i landsbyklyngerne end på landsplan, og en stærk fælles identitet styrkes gennem konkrete aktiviteter og tiltag.

En stærk landsbyklynge handler om at styrke tilknytningen til klyngen og den fælles identitet på tværs mellem mennesker og landsbyer. Den fælles identitet kan styrkes gennem konkrete aktiviteter og tiltag. ­

Borgerne mener

94 % af borgerne svarer, at de er tilfredse med at bo i deres lokalområde. Det er en høj score, som er med til at udfordre betegnelser som ”Den Rådne Banan” og ”Udkantsdanmark.”

Naturkvaliteter (45 %), familie og venner (31 %) samt rimelige boligpriser (27 %) er de tre vigtigste årsager til bosætning.

Resultater fra borgerundersøgelsen.

  • Lav fælles arrangementer. De gør en stor forskel. Fællesspisninger eller fælles gå- og vandreture styrker sammenholdet, kendskabet til hinanden, det man deler og har til fælles. ­
  • Find på et godt navn til landsbyklyngen. Et navn, som alle landsbyerne kan se sig selv i, er med til at styrke profilen som klynge både udadtil og indadtil. ­
  • Lav et fælles logo for landsbyklyngen. Et fælles logo virker samlende, og gør det nemmere at kommunikere det fællesskab, klyngen er.

Flere tips til at styrke fællesskabet

> Hent viden, vejledning og værktøjer til den gode velkomst, medlemspleje og involvering af nye medlemmer, borgere m.v.