Anbefaling 2: Skab en stærk organisering

Borgerne udtrykker stor bevidsthed om behovet for mere samarbejde, hvilket netop er ideen med at etablere en landsbyklynge.

Samarbejdet mellem landsbyerne kræver en fælles organisering. Den fælles organisering danner fundamentet for den udvikling, der sker i klyngerne. ­

Borgerne mener

92 % af borgerne mener, at et tæt samarbejde på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyerne på sigt skal overleve. 3 % er uenige, og 5 % svarer ved ikke.

Resultat fra borgerundersøgelsen.

  • Brug tid og energi på at sammensætte en styregruppe med repræsentanter fra alle byerne. ­
  • Få forskellige kompetencer med: vedholdenhed, evnen til at anskue ting fra flere sider, åbenhed, kendskab til samarbejde med kommunen, politisk sans, kommunikative evner og engagement, der smitter, er nogle af de kompetencer, som er gode at få med. ­
  • Tag en intern forventningsafstemning og tal om hvem, der bedst løser hvilke opgaver. ­
  • Vær opmærksom på at kemien mellem deltagerne i styregruppen betyder noget. De deltager i deres fritid og leverer et stykke frivilligt arbejde. Det skal også være sjovt og rart at være med.

Tips til en stærkere organisering

> Få tip til samarbejde med andre foreninger i lokalområdet.

> Hent viden, vejledning og værktøjer til godt bestyrelsesarbejde.