Anbefaling 4: Få flere frivillige med

Borgernes frivillige engagement er en hjørnesten i landsbyklyngerne, som bygger på en bred, frivillig involvering og en stærk lokal forankring.

Få flere med.JPG

Borgernes frivillige engagement er en af hjørnestenene i en stærk landsbyklynge. Jo flere, der involverer sig, jo mere kan klyngen løfte og desto stærkere forankring opnår landsbyklyngen. ­

Borgernes frivillighed

37 % af borgerne svarer, at de laver frivilligt arbejder i øjeblikket. De motiveres først og fremmest af en interesse for sagen (56 %). Dernæst fordi de blev opfordret til det (41 %) og for det tredje på grund af et ønske om at deltage i et socialt fællesskab (40 %).

At deltage i et socialt fællesskab (61 %), at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet (56 %) samt at gøre noget konkret på områder, der interesserer den enkelte (41 %), angiver borgerne som de tre største kvaliteter ved frivilligt arbejde

Resultater fra borgerundersøgelsen.

  • Vær nysgerrig på, hvad borgerne er optaget af. Nye frivillige motiveres primært fordi, de har interesse for en sag. ­
  • Prik nye frivillige til at være med. Spørg ind til deres interesser, og hvad de brænder for og lad dem arbejde med det, de gerne vil. ­
  • Organiser frivilligheden. Lav eksempelvis projektgrupper ud fra fælles emner, og lad grupperne mødes i projektcaféer. ­
  • Anerkend at det sociale fællesskab også betyder noget. Understøt fx frivilligheden med fællesspisninger og/eller ved at fejre de lokale succeser. ­
  • Husk at frivillige bruger deres fritid på det. Skab en kultur, hvor det også er sjovt og givende at være med.

Flere tips til at tiltrække frivillige

Hent viden, vejledning og værktøjer til at tiltrække, pleje og motivere frivillige - læs tekster og lyt til podcast om > Foreningens frivillige.