Anbefaling 5: Skab et godt samarbejde med kommunen

Landsbyklynger lykkes bedst med opbakning og engagement fra kommunen.

En landsbyklynge har brug for kommunens opbakning og politiske engagement for at lykkes med at skabe udvikling. ­

Borgerne og kommunen

77 % af borgere ved ikke, om deres kommune har politikker for samarbejdet med borgerne. Borgerne er mere optaget af de konkrete projekter, der kan gavne deres område, end af politikker. Arbejdet med landsbyklynger gør samarbejdet meget konkret.

Resultater fra borgerundersøgelsen.

  • Sørg for, at kommunen er med fra start. ­
  • Inviter en kommunal repræsentant med ind i samarbejdet og til at deltage på møderne. ­
  • Læg vægt på, at den kommunale repræsentant har indblik i landdistriktsområdet, kommunens arbejdsgange og polititikker til at understøtte landsbyklyngens proces. ­
  • Anerkend, at den kommunale repræsentant bidrager med viden og inspiration og formidler viden om landsbyklyngen ind i kommunen. ­
  • Vær opmærksom på, at kommunen understøtter, og at ejerskabet i sidste instans skal ligge hos de frivillige og lokalsamfundet.

Hent flere tips til samarbejde med kommunen

Foreningskvinder, Sundhedsidræt, Crossroads og Åben Skole. DGI samarbejder med foreninger og kommuner om en række projekter.

Hent inspiration i de aktuelle muligheder for samarbejde mellem kommune, forening og DGI.