Anbefaling 6: Styrk klyngens fælles mødesteder

Mødesteder gør det naturligt at samles på tværs af landsbyer, alder og interesser. Mødestederne bliver ramme om tilfældige møder og planlagte arrangementer.

Gode mødesteder gør det naturligt at samles på tværs af landsbyer, alder og interesser. De danner rammen om tilfældige møder og planlagte arrangementer og styrker klyngens fællesskab og fritidsliv. ­

Borgerne om mødesteder

Borgerne vurderer, at Haller og klubhuse, tilbagevendende årlige arrangementer og dagligvarebutikker er de mødesteder, der har størst potentiale til at styrke fællesskabet på tværs.

Resultater fra borgerundersøgelsen.

  • Lav en geografisk kortlægning af de mødesteder, der findes i klyngen. ­
  • Tag en snak om mødestedernes aktiviteter, funktion og betydning for fællesskabet. ­ Styrk det, der findes i forvejen.
  • Diskuter, hvordan I kan få mere kvalitet ved at dele. ­
  • Åbn mødestederne, så de bliver mere synlige, inviter for eksempel til åbent hus, gratis prøvetræning m.m.

Tips til gode mødesteder

Lyt til udsendelsen "Sådan skaber I et motiverende miljø" fra Landsbyklyngen Midt i Norddjurs.

Skal I i gang med at bygge nyt? > Sådan starter du byggeri af nye mødesteder til idræt og foreningsliv.