#5 Vedligehold den unge energi

I har haft succes med at tiltrække unge foreningsledere. De har lavet deres første event. Hvad nu?

Når I er kommet i gang, skal der tænkes fremad, så energien ikke dør ud, når den første event er slut. Her er 5 tip:

Gør det sejt at stå på venteliste

Skriver I unge på venteliste, opstår forventningens glæde. De kan blive en del af et fællesskab, som ikke er for alle, dvs. de er noget særligt. Når en ung kommer ind, bliver han eller hun føl og lært op af de mere erfarne. Det giver en følelse af progression og sammenhold.

Fast procedure for kommunikation 

Det er vigtigt at have en fast procedure for, hvordan information videregives i gruppen. Kommunikation og viden går ellers tabt. Lyt til de unge – måske kan det gøres smartere og sjovere end ved at bruge lange referater. De unge skal inddrages, de kender Facebook, smarte apps og websider, som gør det lige så godt som e-mail og udprint på papir.

Når du får din ungleder uddannelse, så får du lov til at komme med i ungegruppen. Det skal man gøre sig fortjent til.

Pernille Homann Østergaard Ulfborg IF

Nye mål fornyer energien

Unge har energi, men er ikke evigt brændende. De skal holdes til ilden, ellers mister de gejst og motivation. Derfor er det vigtigt hele tiden at have håndgribelige mål at arbejde hen imod. Guleroden kan eksempelvis være uddannelse i form af DGI Lederspiren eller en hyttetur for hele ungegruppen.

Sikkerhedsnet 

En fast kontaktperson mellem de unge og bestyrelsen kan være det sikkerhedsnet, som underbygger successen og sørger for at kommunikationen kører. Så ved de unge, at de har en leder i ryggen hele tiden.

Snak samme sprog 

Det kan godt være, at I tror I forstår hinanden, men lad være med at tage det for givet. Få de unge til at fortælle, hvad de har hørt, og vær sikker på, at de forstår opgaverne.  

Se hvordan du kan fastholde de unge ifølge dem selv