Step 4: Idéstafetten

Idéstafetten er et redskab til at folde idéerne ud.

Næste video: Muligheds-mindmap