Guide til digital foreningsadministration

Her får du en guide til at vælge den rette IT-løsning eller den rette kombination af systemer til din forening.

Det kan være vanskeligt at vælge den rette løsning eller den gode kombination af IT-systemer. Her får du en guide, som kan hjælpe din forening til det gode valg.

Den daglige drift

Foreningens driftsopgaver berører typisk tre områder:

Guide til digital foreningsadministration - 3 bokse.JPG

De administrative systemer kan være sammensat, så de dækker et, to eller tre områder, for eksempel:

 • Excel, Facebook og Dropbox
 • Conventus, hjemmeside og Facebook
 • Holdsport og Billy

Der er mange kombinationsmuligheder, og det er en fordel at tænke mulighederne sammen. Har din forening behov for en ny hjemmeside, så se også på medlemssystemer med indbyggede hjemmesider. Har I behov for et nyt regnskabssystem, skal I vurdere om I burde anskaffe et medlemssystem med et indbygget regnskabsprogram. Hele paletten af systemer skal medtænkes, når I begynder at se på den enkelte del.

Oversigt over medlemssystemer

Vi har bedt leverandører af medlemssystemer om at besvare nogle spørgsmål. For at hjælpe din forening med at træffe det rigtige valg, får du her deres svar. Bemærk derfor at svarene i skemaet er leverandørernes oplysninger. De er ikke bekræftede.

NB! Pris er et vigtigt parameter. Derfor studér priserne på udbydernes egne hjemmesider. Husk også at undersøge eventuelle startgebyrer, priser på betalingsporte og indløseraftaler, licenser, transaktionsgebyrer, gebyr for SMS, support eller uddannelse.

Guide til digitale medlemssystemer.png

Download skemaet som pdf.

Ud over denne samlede oversigt, kan du også downloade specifikke oversigter målrettet afdelinger i foreninger og klubber, der har badminton og skydning på programmet.

Som at bygge et hus

Når I vil bruge digitale værktøjer i det daglige arbejde i foreningen, kan valgene sammenlignes med at bygge et hus. Fundamentet skal være på plads, før man bygger huset og garagen. Hent en "byggevejledning" i boksen Byg dit digitale foreningshus.

Byg dit digitale foreningshus

Her får I en "byggevejledning" eller opskrift på at bygge foreningens digitale hus i tre trin: Digitalisering i foreningen - del 1, 2 og 3.
For hvert trin skal I besvare en række spørgsmål om økonomi, rekruttering af medlemmer og frivillige, synlighed m.v. - og prioritere jeres valg.

DGI anbefaler, af bestyrelsen gennemgår de tre trin i fællesskab. Det er dog også muligt, at en person løser  opgaven på vegne af foreningen.

Byggevejledningen består af følgende tre dele:

Del 1. Fundamentet er de grundlæggende digitale værktøjer til de daglige administrations- og driftsopgaver i foreningen. Med til et godt digitalt foreningsfundament hører for eksempel

 • at kontaktoplysninger, kalender og årshjul er tilgængelige online
 • at foreningens regnskab håndteres digitalt
 • at medlemmerne kan betale kontingent, tilmelde sig m.v. online.  

Del 2. Huset bygger ovenpå for eksempel i forhold til 

 • at foreningen bliver synlig på flere digitale platforme
 • at bane-, lokalereservation, lån og leje af udstyr kan foregå digitalt 
 • at planlægning af vagter og bemanding ved foreningsarrangementer kan ske digitalt

Del 3. Garagen er en tilbygning eller videreudvikling af foreningens digitale platforme. Det kan for eksempel være

 • at reklamere for foreningen online med Google ad
 • at foreningens billed- og videoarkiv ligger digitalt
 • at livestreame foreningens arrangementer