Nem Generalforsamling

Den digitale generalforsamling får flere til at deltage, stemme og møde op til de fysiske møder.

Nem Generalforsamling er udviklet for at styrke deltagelsen til generalforsamlinger og andre typer af lov- og vedtægtsbestemte møder i foreninger og lokalsamfund. Systemet er let at sætte op og sørger for, at formelle krav bliver overholdt - det kan være krav til for eksempel kandidatopstilling, valghandling og mødedokumentation.

Erfaringerne fra foreninger har vist, at man kan få flere til at deltage i det lokale demokrati ved brug af Nem Generalforsamling. Systemet har veldokumenterede resultater:

  • Flere forslag
  • Mere debat
  • Flere kandidater
  • Større fremmøde ved de fysiske møder
  • Højere stemmeprocent

Læs mere om Nem Generalforsamling på deres hjemmeside

Erfaringerne viser også, at graden af digitalisering af generalforsamlingen kan varieres. I nogle foreninger er der kun behov for digital forslagsstillelse og kandidatopstilling, mens andre foreninger gennemfører fuldt digitaliserede generalforsamlinger. Nogle foreninger vælger en model, hvor medlemmerne både kan benytte de digitale og de traditionelle deltagelsesmuligheder i alle faser af generalforsamlingen.
 
For alle foreninger, der digitaliserer hele eller dele af generalforsamlingen, gælder en klar forventning om, at det er i fuld overensstemmelse med fundamentale demokratiske krav. Der skal være sikkerhed for, at det kun er stemmeberettigede medlemmer, som har adgang til at deltage, og at stemmerne registreres og optælles korrekt. Det er Nem Generalforsamling garant for.

DGI's medlemsforeninger kan få løsninger for kr. 2000 (ekskl moms) pr. år inklusiv support.