Flygtninge og indvandrere

Her får I tips og værktøjer til, hvordan jeres forening lukker døren op – og holder den åben - for dem, der er uden for foreningslivet.

Der er flest Jensen'er og Hansen'er på medlemslisterne i de danske idrætsforeninger. Det er nemlig sjældent, at asylansøgere og andre borgere med etnisk minoritetsbaggrund vælger at melde sig ind i en idrætsforening.

Det er en skam, for foreningslivet kunne blive en vigtig brik i integrationen i det danske samfund. 

Jeres forening kan gøre rigtig meget for at tage imod borgere med en etnisk minoritetsbaggrund på en måde, så det bliver en berigelse for alle involverede.

Der er heldigvis rigtig meget, I selv kan gøre, og har I brug for hjælp, så kontakt DGI.