Udsatte grupper

DGI Inklusion arbejder for at inkludere og integrere udsatte borgere i de danske idrætsforeninger.

Socioøkonomisk udsatte borgere og sårbare børn og unge - det er nogle af de borgere, som DGI Inklusion arbejder for at integrere i de danske idrætsforeninger. 

I kan som forening gøre rigtig meget for at tage imod de grupper, der er udenfor foreningslivet. DGI vil gerne hjælpe, men der er heldigvis rigtig meget, I selv kan gøre. 

For eksempel kan børn af vanskeligt stillede forældre få hjælp til kontingent og klubtøj, hvis foreningen søger puljen ”Foreningsliv for alle”.

Find ud af, hvordan jeres forening får taget hul på den vigtige inklusion - læs mere herunder.