Frivilligt arbejde kræver ikke APV

Ledere og trænere kan yde en frivillig indsats i op til 15 timer om ugen, uden at Arbejdstilsynet kan kræve en arbejdspladsvurdering.

Thisted Svømmeklub, der har 40 instruktører på bassinkanten nogle timer hver uge, fik i 2016 medhold i klage. Foto: Bent Nielsen

Flere foreninger havde i 2016 besøg af Arbejdstilsynet, som påbød bestyrelsen at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) for alle trænere, uanset om de havde to eller tyve timer om ugen. Men det er i strid med Arbejdstilsynets egne retningslinjer. For der skal hverken udarbejdes APV eller AMO (Arbejdsmiljøorganisering) for frivillige, ulønnede trænere og ledere, som har under 15 timer om ugen i foreningen.

Fritidsaktivitet ifølge Arbejdstilsynet

Når AT vurderer, om et stykke arbejde har karakter af fritidsaktivitet, vægter de 3 forhold:

  • Omfanget af det frivillige arbejde – om det i gennemsnit svarer til 1-2 arbejdsdage om ugen
  • Det frivillige arbejdes forpligtende karakter – hvad er konsekvenserne, hvis den frivillige ikke møder på arbejde
  • Udgør løn/vederlag en væsentlig indkomst – en væsentlig indkomst kan medvirke til, at arbejdet ikke kan karakteriseres som en fritidsaktivitet

Find hele vejledningen her.

40 instruktører med få timer

Det ved de i Thisted Svømmeklub, som blev kontaktet af Arbejdstilsynet sidste år i juni. Svømmeklubben henviste til deres cheftræner, som er fuldtidsansat. Men den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet gav dem desuden et påbud om at udarbejde APV’er på de cirka 40 instruktører og hjælpeinstruktører, som står på bassinkanten nogle få timer hver uge. 

”Vi er naturligvis indforstået med, at vi skal foretage en APV på cheftræneren. Blandt de øvrige trænere har ingen over 15 timer, og de modtager alle omkostningsgodtgørelse,” siger Jørgen Sølvkjær, næstformand i Thisted Svømmeklub.

Han var ganske uforstående overfor Arbejdstilsynets krav.

”Jeg synes, at det var noget af et arbejde at udarbejde APV’er på 40 instruktører.” 

Fidusen går fløjten

En APV er en vurdering af de fysiske og psykiske rammer, som arbejdsgiveren – i dette tilfælde bestyrelsen – skal udarbejde for hver enkelt ”ansat”. 

”De instruktører, vi har, svømmer selv mere, end de er instruktører. Skulle bestyrelsen lave APV’er på dem alle, er fidusen med at gøre et stykke frivilligt arbejde ved at gå fløjten,” siger Jørgen Sølvkjær og tilføjer:

”Det er til at overskue i forhold til en enkelt træner.”

Ressourcerne i Arbejdstilsynet bliver brugt helt forkert, for det er ubetænksomt at pålægge frivillige bestyrelsesmedlemmer sådan en arbejdsbyrde.

Jørgen Sølvkjær, Thisted Svømmeklub

Klage gav pote

Jørgen Sølvkjær kontaktede svømmeunionen, som var helt enige i, at tilsynets krav ikke kunne passe. De henviste ham til Willy Rasmussen, specialkonsulent i DIF, der hjalp med at formulere en klage, som blev sendt til Arbejdstilsynet.

Kort tid efter, i august 2016, fik Thisted Svømmeklub svar om, at Arbejdstilsynet trak påbuddet tilbage.

”Jeg har lyst til at sige, at her er nogen, som ikke har tænkt sig om. Ressourcerne i Arbejdstilsynet bliver brugt helt forkert, for det er ubetænksomt at pålægge frivillige bestyrelsesmedlemmer sådan en arbejdsbyrde. Det er, hvad jeg vil kalde en excell-ark-afgørelse,” siger Jørgen Sølvkjær.

Han råder andre foreninger, der kommer ud for noget lignende til at tage kontakt til deres idrætsorganisation.