Sådan gør du: Den stiftende generalforsamling

Når vedtægterne er udformet og diskuteret skal de vedtages på den stiftende generalforsamling. Her vælger I også jeres bestyrelse, der skal stå for den daglige ledelse af foreningen.

I indkaldelsen til den stiftende generalforsamling skal vedtægterne også være tilgængelige. Til den stiftende generalforsamling er det væsentligt, at der deltager personer, som har interesse i den kommende forening.

Det kan være interessekredsen, personer fra lokalsamfundet, kommende medlemmer eller andre, der finder det interessant at deltage i stiftelsen af foreningen. Invitationen til den stiftende generalforsamling skal være tilgængelig for så mange mennesker som muligt.

Minimumsdagsorden til stiftende generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Registrering af fremmødte
  4. Valg af stemmetællere
  5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
  6. Valg ifølge vedtægterne
  7. Eventuelt

Når den stiftende generalforsamling er gennemført, er foreningen dannet. Næste skridt er at igangsætte aktiviteter, der selvfølgelig ligger op ad foreningens formål beskrevet i vedtægterne.

Læs mere: Den nye bestyrelses arbejde