Seksuelle krænkelser og børneattester diskuteres i idrætsforeninger

Bliv klogere på, hvad foreningen skal gøre, hvis en træner eller leder får en dom for at have delt sex-videoer på mobilen.

I Umbrella-sagen er over 1000 unge sigtet for at dele krænkende videoer via mobiltelefonen. Idrætsforeningen skal kontakte DGI, hvis en træner eller leder får en dom. Foto: colourbox

Spørgsmålet om plettede børneattester er blevet diskuteret i flere idrætsforeninger.

Det sker i lyset af den såkaldte Umbrella-sag, hvor over 1000 unge er blevet sigtet af politiet for at have delt krænkende videoer med 15-årige.

I januar 2019 blev den første Højesteretsdom afsagt i Umbrella-sagen. Her blev en ung mand idømt 40 dages betinget fængsel for at have delt videoen. Den unge blev dømt for udbredelse af børnepornografi. 

Fakta om børneattester

  • Idrætsforeninger har pligt til at indhente børneattester ved nyansættelse af instruktører og andre med lederansvar over for børn og unge under 15 år.
  • DGI anbefaler desuden idrætsforeninger at have en samværspolitik
  • DGI har en såkaldt udrykningstjeneste, der kan hjælpe foreninger, hvor seksuelle overgreb opdages, eller hvor der er mistanke om overgreb

Bestyrelsessnak om Umbrella-sagen

I Jyllinge Gymnastikforening snakkede bestyrelsen om Umbrella-sagen på et møde. Det rejste spørgsmålet om, hvordan foreningen skal agere, hvis det skulle komme dertil, at frivillige i foreningen får domme for at have delt videoen.

”Vi diskuterede det ikke i dybden, men jeg fornemmede, at der var forskellige holdninger til det,” siger Lotte Andersen, der er medlem af bestyrelsen. 

Lotte Andersen tog derfor kontakt til DGI for at høre, hvad DGI’s holdning er til sagen.

DGI’s jurist Steen F. Andersen har nærlæst dommen fra Højesteret.

Han oplyser, at en dom for overtrædelse af straffelovens paragraf om børnepornografisk materiale vil fremgå af den dømtes børneattest i 10 år. 

Udelukkelsesnævnet skal behandle sagen

Hvis der er pletter på børneattesten, udelukker det dog ikke i sig selv den dømte fra idrætsforeningen.

Men DGI har sammen med DIF og Firmaidrætten lavet et regelsæt, som alle medlemsforeninger er underlagt. Regelsættet betyder, at hvis en forening modtager en børneattest med oplysninger om straf, skal foreningen forelægge sagen for det fælles udelukkelsesnævn, der er i DGI/DIF/Firmaidrætten.

”Foreningen må derfor ikke selv afgøre, hvilken konsekvens børneattesten skal have, men skal afvente nævnets behandling af sagen. Personen må ikke virke for foreningen i mellemtiden,” siger Steen F. Andersen.

Konkret vurdering af den enkelte sag

Udelukkelsesnævnet tager stilling til, om personen skal udelukkes fra at være i idrætsforeningen, for hvilke opgaver og hvilken periode. Nævnets afgørelse er bindende for den forening, der har indhentet børneattesten og for alle andre idrætsforeninger.

Nævnets afgørelse bygger på en konkret vurdering af den enkelte sag.

”Det vil være en mulighed, at nævnet kan vurdere, at en dom som f.eks. i Umbrella-sagen ikke skal have udelukkelseskonsekvenser. Det er også en mulighed at nævnet vil idømme en udelukkelse. Men nævnet har ikke taget stilling til en sådan sag endnu,” siger Steen F. Andersen.

Rart at der er et uvildigt nævn

I Jyllinge Gymnastikforening slår Lotte Andersen fast, at der ikke er nogen undskyldning for ikke at følge loven.

”Men det her er skide svært. Hvis vi havde en rigtig god træner, skulle vi så sige farvel, hvis han havde delt en sex-video? Det mener jeg personligt ikke, men der er klart andre, der har en anden holdning.”

Selvom Udelukkelsesnævnet ikke har taget stilling i Umbrella-sagen eller lignende sager, er Lotte Andersen glad for, at hun kan trække på DGI, hvis der skulle komme en sag.

”Det er rart for os i foreningen, at der er et uvildigt nævn, at vi ikke skal tage beslutningen, så det ikke er os i lokalsamfundet, hvor vi kender hinanden, der skal tage den beslutning.”

Hvad gør foreningen, hvis der er en plet på børneattesten

  • Idrætsforeninger skal kontakte DGI, hvis de oplever seksuelle krænkelser eller plettede børneattester
  • En plettet børneattest indeholder oplysninger om tre typer af strafbare forhold: Seksuelle krænkelser af børn under 15 år, overtrædelse af børnepornografibestemmelsen og overtrædelse af terrorlovgivningen
  • Hvis en forening modtager en børneattest, hvor der er oplysninger om straf, så skal sagen forelægges det fælles udelukkelsesnævn for seksuelle krænkelser, som DGI, DIF og Firmaidrætten har
  • Nævnet behandler sagen og tager stilling til, om den pågældende skal udelukkes fra opgaver i foreningen og i hvilken periode. Nævnets afgørelse er bindende