Skriv rotation ind i vedtægterne

Forny din forening ved at begrænse den tid, en person kan sidde i bestyrelsen.

Rotation giver øje for nye ledere til bestyrelsesposterne

Rotation på FU-posterne

AC Norddjurs har skrevet rotation på FU-posterne ind i sine vedtægter med ordlyden:

Stk. 5: Valgbare til forretningsudvalget er personer, der er fyldt 18 år. Medlemmerne af forretningsudvalget må max. sidde to valgperioder på samme post og kan ikke samtidig sidde i et aktivitetsudvalg, men gerne i et underudvalg under en aktivitet.

Mange foreninger finder det svært at få nye folk ind i bestyrelsen. Nu har nogle foreninger fundet en løsning: De begrænser den periode, et bestyrelsesmedlem kan sidde på sin post.

En af de første foreninger, der gør det, er AC Norddjurs på Djursland. Allerede da foreningen blev stiftet i 2011, skrev de ind i vedtægterne, at de tre medlemmer, som udgør forretningsudvalget (FU), maksimalt kan sidde på deres post i to valgperioder à tre år. Og et FU-medlem kan ikke samtidig sidde i en idrætsgrens aktivitetsudvalg, alene i et underudvalg.

Øje for afløsere

AC Norddjurs’ formand Frank Birch forklarer, hvorfor rotationsordningen blev indført:

"For at forny os. For at sikre, at en leder ikke sidder så længe på sin post, at arbejdet bliver rutine."

I sidste ende tvinger ordningen foreningslederne til konstant at tænke på at rekruttere deres afløsere og dermed have øje for potentielle kandidater i foreningens idrætsudvalg eller med brugbar erfaring fra erhvervslivet.

Yngre ledere

Selv om det kan udfordre en foreningsledelse, at den hele tiden skal forholde sig til nye tanker, er gevinsten større end ulempen, mener Frank Birch.

"På den her måde kan vi håndplukke nye og yngre ledere, og lade dem komme langsomt ind i arbejdet."

I AC Norddjurs ser Frank Birch den tvungne rotation som et godt middel til at forynge ledergruppen løbende.

"Vi vil gerne have fat i den generation af forældre, der har børn, som er på vej til at flytte hjemmefra. Og som gerne vil lægge kræfter i et længere stykke arbejde i foreningen," siger han.

Rotation - ikke udskiftning

Vedtægterne i AC Norddjurs er dog ikke mere strikse end, at et FU-medlem kan sidde længere end de tre år, en periode varer.

"Du kan således sidde seks år som formand, hvorefter du kan lade dig vælge som næstformand i to perioder à tre år og derefter som økonomiansvarlig i endnu to perioder à tre år," forklarer Frank Birch.