Seksualkrænkelsesnævnet

Plettede børneattester kan bringes for idrætsorganisationernes Seksualkrænkelsesnævn af den person, som får en plettet børneattest. Læs her om proceduren:

En person, som får en børneattest med anmærkninger om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og alvorlige seksualforbrydelser mod personer over 15 år - i daglig tale en plettet børneattest -  skal selv rejse sagen for Seksualkrænkelsesnævnet. Seksualkrænkelsesnævnet er et fælles nævn for DGI, DIF og Firmaidrætten og består af bestyrelsesrepræsentanter fra de tre idrætsorganisationer.

Nævnet er oprettet for at træffe afgørelse i sager om plettede børneattester, fordi det er vanskelige vurderinger, der skal foretages, og det er lettere at sikre en ensartet og fair behandling af de berørte, når det sker i et centralt nævn og ikke i den enkelte idrætsforening.

Den, der har en plettet børneattest, men ønsker at virke i en idrætsforening, kan søge nævnets tilladelse til det.

  • Ansøgeren skal sende en begrundet ansøgning med relevante bilag, det vil sige børneattest og domsudskrift til nævnet
  • Det vil ofte være hensigtsmæssigt at ansøgeren i forvejen har haft en dialog med den pågældende forening, og at der er oplysning med om foreningen støtter ansøgningen.
  • Ansøgeren kan dog også sende en generel ansøgning, for eksempel uden angivelse af en specifik forening, men som skal gælde uanset hvilke forening eller organisation, det rejer sig om.
  • Ansøgningen sendes til sekretariatet for Seksualkrænkelsesnævnet, der er placeret hos DIF, og opgaven varetages af juridisk konsulent, Anders Young Rasmussen, der kan kontaktes på ayr@dif.dk.

Den nye ordning trådte i kraft medio august 2020 og gælder for alle nye hverv.

Se det nye regelsæt her.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte DGI´s juridiske chef, Steen F. Andersen på steen.f.andersen@dgi.dk eller tlf. 79 40 41 11.