Guide: 4 trin til en samværspolitik

Beskriv jeres regler for god adfærd, indkreds hvilke områder, der skal med i politikken, diskutér emnerne og udbred kendskabet til den. Det er de 4 nyttige trin i arbejdet med at få en samværpolitik til at virke.

Trin 1: Beskriv hvad der er god opførsel i jeres forening?

Når bestyrelsen beslutter at udarbejde en samværspolitik, som giver svar på spørgsmålet ”Hvad er god opførsel i vores forening,” kan I starte med at gennemgå og samle eksisterende – uskrevne og skrevne – regler i jeres forening:

 • Hvilken adfærd ønsker I?
 • Hvilke forventninger har I til medlemmer, forældre med flere
 • Hent for eksempel ideer fra episoder, hvor ting ikke har fungeret efter hensigten
 • Få styr på lovgivningen, for eksempel regler for børneattester

Trin 2: Beslut hvilke områder, der skal med i samværspolitikken?

En god samværspolitik omhandler de emner, som har betydning for, hvordan I omgås i din forening. Hvor meget man vil skrive ned, og hvad der skal med, varierer fra forening til forening. Der kan være stor forskel på, hvilke regler den enkelte forening har, men det er ofte de samme emner, som omtales i politikken.

Det er typisk:

 • Optagelse og visning af billeder og videoer - særligt med børn under 15 år
 • Adfærd, der forebygger krænkelse af børn og unge
 • Den gode omgangstone
 • Rygning, alkohol og euforiserende stoffer
 • Konsekvenser, hvis reglerne ikke overholdes

Skabelon til en samværspolitik

Hent en skabelon til en samværspolitik i din forening.

Trin 3: Tag stilling sammen 

Jeres dialog om indholdet i politikken er vigtig. For selv om det er godt at få skrevet samværspolitikken ned, er samtalen mellem ledere og trænere om de regler og rammer, der skal gælde for jeres forening, den vigtigste del af arbejdet.

Trin 4: Fortæl om jeres politik

Den største udfordring i at få en samværspolitik til at virke, er ikke i formuleringen, men at få den ud at arbejde blandt medlemmer og frivillige. Så når bestyrelsen har udarbejdet en samværspolitik, begynder indsatsen for at brede den ud. En samværspolitik har først effekt, når den kan iagttages på for eksempel på  fodboldbanen eller i hallen.

Politikken får liv for eksempel ved at

 • være tilgængelig på foreningens hjemmeside
 • blive gennemgået på møder med forældre, trænere og andre frivillige
 • omtales i anden info om foreningen til medlemmer
 • involvere eller give trænere og hjælpere ansvar for at bære politikken videre til medlemmerne

DGI anbefaler, at samværspolitikken bliver et tilbagevendende punkt, så nye medlemmer, trænere og ledere kender forventninger og opgaver.