Regler for ansættelse af unge

Hvor ung må unge være, når foreningen giver dem en tjans som hjælpetrænere eller -instruktører i foreningen?

Hvor ung må unge hjælpetrænere og hjælpeinstruktører være, når de får en tjans i foreningen? Hvilke regler gælder?

Steen F. Andersen, DGI’s juridiske rådgiver og advokat, giver her sit bud:

Her beskriver Steen F. Andersen reglerne, som fremgår af Arbejdsmiljøloven. Han opdeler de unge i aldersgrupperne unge under 13 år, 13-15-årige og 15-18-årige:

Unge under 13 år

Såfremt foreningen ønsker at benytte en person under 13 år, må der ikke være tale om en ansættelse. Unge under 13 år kan fungere som hjælpetrænere og kan evt. tildeles en godtgørelse i form af sportstøj til en værdi af maksimalt 1650 kroner om året.

Unge mellem 13 og 15 år

Unge mellem 13 og 15 år kan foretage lettere arbejde. Det fremgår af en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i arbejdsmiljøloven. Det fremgår ikke direkte, at unge i denne aldersgruppe kan fungere som hjælpetrænere.  Arbejdstilsynet oplyser, at bilag 7 udstedt med hjemmel i arbejdsmiljølovens §30 er udtømmende, og det vil derfor ikke være lovligt at benytte en ung i alderen 13-14 år som lønnet hjælpetræner. Foreningen vil derved være stillet på samme måde som ved unge under 13 år. De kan kun benyttes, såfremt der ikke er tale om en ansættelse, hvor der ydes løn. Dermed vil de være ulønnede hjælpere, der får omkostningsgodtgørelse.

Unge mellem 15 og 18 år

Ansættelse af unge i alderen 15-18 år er reguleret i arbejdsmiljøloven. Arbejdet skal tilrettelægges, planlægges og udføres under hensyn til den ansattes alder, udvikling, helbred og uddannelse.

Det afgørende er ikke kun, at personen er fyldt 15 år, men også at den unge ikke er omfattet af undervisingspligt, dvs. at han eller hun har afsluttet 9. klasse. Den unge skal desuden under udførelse af arbejdet være under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år. Det vil derfor ikke være lovligt for foreningen at have unge til at træne et hold alene.

Forsikring

Instruktører under 15 år er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.