Skriv bedre tekster til internettet

Hvordan skriver du en god tekst til nettet? Vi har samlet en række tips, som hjælper dig godt i gang.

I Danmark kan alle skrive. Alligevel oplever mange, at det kan være svært at skrive nyheder og tekster til foreningens hjemmeside.

De fleste ved, at der er forskel på at skrive en indkøbseddel og et postkort, men når det kommer til tekster i andre sammenhænge, bliver det ofte mere abstrakt, hvad forskellene er – eller i hvert fald bør være. Forskellige kommunikationskanaler giver modtagerne forskellige forventninger og behov.

Hey du

Ja dig, det er dig, jeg taler til. Vi har et vigtigt budskab, du skal have med. Sørg for, at du henvender dig direkte til dine læsere, når du skriver tekster til foreningen hjemmeside – det gør dine tekster mere interessante at læse.

Skriver du en bog, kan du skrive mange sider med tekst, uden det generer læserne, men når du skriver til internettet, bliver læserne hurtigt utålmodige og læser sjældent teksten ord for ord. Det skal du tage hensyn til, når du skriver til hjemmesiden.

Lav en plan for tekstens indhold

Det er nemmest at komme i gang med at skrive en god tekst, hvis du ved præcis, hvad du gerne vil sige med den. Du kan derfor begynde med at lave en lille plan for din tekst, hvor du sørger for at besvare de klassiske hv-spørgsmål:

Hvad er budskabet i din tekst? Hvorfor skal den skrives? Er det en invitation til et arrangement, en holdbeskrivelse eller foreningens vedtægter og værdigrundlag?    

Hvem skal læse din tekst? Det er det, man ofte kalder målgruppen. Er det nye eller nuværende medlemmer? Er det midaldrende kvinder, som går til motionsgymnastik, eller unge som dyrker parkour på elite-niveau? Når du har besluttet dig for en målgruppe, så tænk over hvilket sprog, de gerne vil læse. Skal du skrive om ”et hyggeligt hold, hvor vi får sved på panden”, eller er det ”et adrenalinrush”, din målgruppe søger?    

Hvad skal dine læsere gøre eller tænke, når de har læst din tekst?  

Hvor foregår det, du skriver om? Er det i hallen, på fodboldbanerne eller i skoven? Hvor skal man møde op, hvis man gerne vil se på eller være med? 

Hvornår foregår det? Er det hver torsdag kl. 19, eller er det julebanko den første søndag i advent?

Hvorfor skal man deltage? Er det sjovt? Styrker det foreningen? Er der mulighed for at blive bedre til sin sport eller få indflydelse på foreningen i fremtiden?

Hvordan kan man være med? Er der en kontaktperson, mulighed for tilmelding eller lignende? Skal man møde op i sportstøj til inde eller ude – eller måske have en madpakke med?

Fordelen ved at lave dette lille stykke arbejde, inden du begynder på den egentlige tekst, er, at du får et hurtigt overblik over de informationer, som skal med i teksten – og nu ved du også, hvilke der kan udelades.

Tjek din tekst

  • Har du husket alle relevante informationer?
  • Siger dine overskrifter det vigtigste?
  • Har du tilføjet en kontaktperson?
  • Har du lavet links til andre relevante sider?
  • Lynkorrektur – læs din tekst højt. Det afslører de fleste fejl.

Brug de ord, du vil findes på

Hver eneste dag er flere millioner danskere på internettet, så på den måde kan det være overraskende, at det alligevel er svært at få folk til at besøge din forenings hjemmeside. Men virkeligheden er, at der er meget mere information på internettet, end nogen har lyst til at modtage. Derfor søger brugerne af internettet meget specifikt efter det, de ønsker at finde.

Det kan være søgninger på sportsgrene og bynavne eller områder, det kan være søgninger på arrangementer, man har hørt om andre steder, eller det kan være søgninger efter konkrete navne eller idrætsfaciliteter.

Google beregner, hvilke hjemmesider der er relevante at vise, på baggrund af de ord, der er brugt på hjemmesiderne. Du øger derfor sandsynligheden for at få din forenings hjemmeside vist, hvis du skriver de ord i din tekst, som du tror, folk vil søge på.

Noter gerne 2-3 ord, som du mener, er relevante i forhold til søgninger, og sørg for at bruge de ord i både overskrifter, underoverskrifter og teksten generelt.   

Læs også: Bliv fundet af Google

Brug overskrifterne til det vigtigste

Når vi læser tekster på internettet, er vi tilbøjelige til at skimme fremfor at læse ord for ord. Derfor skal din tekst være meget struktureret, og det skal være nemt at gennemskue, hvor man finder de informationer, man leder efter.

Du gør det nemt for dine læsere, hvis du bruger overskrifterne til de vigtigste pointer, der tydeligt indikerer, hvilke informationer læseren kan forvente at finde i hvert enkelt afsnit. Ideelt set skal du få alle de vigtigste pointer i overskrifterne. Teksten mellem overskrifterne er uddybning og forklaring.

I de afsnit, hvor du har mange informationer, er det en fordel at stille dem op i punktform.

Kort er godt!

Korte, overskuelige tekster bliver læst mere end lange.

Har du brug for at lave en længere tekst, bør du dele teksten op i korte afsnit og lave mange overskrifter, som hjælper dine læsere med at fastholde interessen.

Synes du, at det er svært at skrive kort, så brug den plan, som du lavede for tekstens indhold, som din rettesnor – er alt det, du skriver, nødvendigt for, at du har besvaret dine hv-spørgsmål, eller kan noget udelades?   

Lad dine tekster ”netværke”

I stedet for at gentage det, der allerede er skrevet et andet sted på foreningens hjemmeside, er det bedre at linke til den information, du har brug for at give videre.

På sigt bliver det nemmere at vedligeholde jeres tekster, fordi du så kun skal rette et sted ved ændringer af tider, navne, kontaktoplysninger eller andre informationer.

Du kan også bruge links til at henvise til tekster, som giver informationer, der ikke er nødvendige for læserne, men som alligevel kan være gode at kende til. Hvis du eksempelvis skriver en tekst med en holdbeskrivelse, kan baggrundsinformationer om idrætsforeningen, medlemskab og lignende hold være noget af det, du linker til.

Det er også en god ide at gøre det nemt for dine læsere at dele dine tekster på eksempelvis Facebook, så du kan få endnu flere besøgende ind på foreningens hjemmeside.