Medlemskommunikation

Personlig kontakt er nummer 1, men ikke altid mulig, så nyhedsbreve, sociale medier og foldere skal med på paletten, når foreningens ledere kommunikerer med medlemmerne.

Medlemmerne er foreningens bedste ambassadører. Eller rettere: Det kan de være, hvis de er klædt ordentligt på med information om deres forening. I medlemskommunikation gælder samme tommelfingerregel, som i anden kommunikation: Det gælder om at møde medlemmerne der, hvor de er - ved fysiske møder, digitalt og/eller på tryk.

Personlig kontakt

Det er, når ørerne er til stede, du har den bedste mulighed for at trænge igennem med dit budskab. Som formand, bestyrelsesmedlem, træner eller instruktør kan du bruge alle typer af fysiske møder aktivt. Det kan være træner- og forældremøder, møder med udvalg, generalforsamling og møder i løbet af sæsonen. Du kan formidle praktiske ting og nye tiltag, og du kan tydeliggøre foreningens værdier. 

Eksempel på det praktiske: Ved sæsonstartmødet fortæller du om nye aktiviteter i den kommende sæson, for eksempel en ny praksis for kontingentbetaling.

Eksempel på værdiformidling: Ved sæsonstartmødet fortæller du, at foreningen har programsat aktivitet x og y, fordi netop den aktivitet styrker det, jeres forening ønsker at være. 

Elevatortalen: Fortæl hvad I kan på 15 sekunder.

Hjemmeside

Foreningens hjemmeside er den digitale hoveddør ind i foreningen både for medlemmer, gæster og andre interesserede. Her kan I præsentere information, som er synlig for alle, for eksempel hold, aktiviteter, sæsonkalender, persongalleri og nyheder. Og bag et 'log in' giver mange hjemmesider desuden mulighed for tilmelding til arrangementer, reservation af baner og materialelån.

Se mere i denne Guide til digital foreningsadministration.

Nyhedsbreve

Sæt udsendelsen af nyhedsmails i system, så I udsender nyheder til medlemmerne med faste intervaller, for eksempel den første søndag i alle måneder. Systematisér også, hvad I informerer om i nyhedsbrevene. Det kan være kommende arrangementer. Og vigtigst af alt gør det kort. 

Sociale medier

Sociale medier som facebook, linkedIn, Youtube, Instagram og mange flere bruges på forskellige måder. Mest brugt er facebook. Rigtig mange foreninger har en side på facebook og en eller mange facebookgrupper for afgrænsede grupper i foreningen, for eksempel for hold, forældre eller trænere. 

Læs mere om sociale medier.

Trykt materiale

Foldere, plakater, post- og visitkort og andre trykte materialer har typisk en lidt længere produktionstid end digitale nyhedsbreve og sociale medier, og udgifter til tryk og distribution skal medregnes i foreningens budget. Men trykte ting er velegnede til sæsonplaner, informationshæfter, jubilæumskrifter, kampprogrammer, som henvender sig både til medlemmer og borgere i foreningens nærområde. 

Læs mere om regler for omdeling af tryksager.