Hvad er en krise? 3 niveauer af kriser

En krise kan udvikle sig fra en lille uheld til en hændelse, der kræver involvering af offentlige myndigheder. Her får du beskrivelser og eksempler på små og store kriser:

En krise er en pludselig opstået hændelse, som kræver øjeblikkelig reaktion. Man kan sige, at der er tre niveauer:

Grøn – små kriser:                    

En grøn krise er for eksempel ukomplicerede skader, der umiddelbart kan håndteres af den ansvarlige for arrangementet/holdet eller instruktører/trænere uden at inddrage andre.

Eksempler på en grøn krise:

Forstuvninger, klager over instruktører, klager over foreningens faciliteter, klager over maden til et stævne.

Gul – mellem kriser:

En gul krise er en krise, hvor der er flere instanser eller myndigheder involveret, f.eks. politi, beredskab eller sundhedsfagligt personale.

Eksempler på en gul krise:

Pludselig og alvorlig sygdom hos en deltager, der kræver lægebesøg på stedet. Tyveri. En deltager tager et billede i omklædningsrummet og deler på sociale medier.

Rød – store kriser:

En rød krise er en alvorlig krise, hvor politi, beredskab eller sundhedsfagligt personale er inde over.

Eksempler på en rød krise:

Dødsfald, alvorlige ulykker, grov kriminalitet, lynnedslag, anklager om pædofili, omfattende forurening.

Læs også Krisekommunikation - guide til idrætsforeninger

Kriser kan udvikle sig

Kriser kan bevæge sig hurtigt fra grøn til rød. F.eks. hvis en deltager bliver syg med høj feber, det er en grøn krise. Deltageren bliver nu tilset af læge med mistanke om meningitis, det er en gul krise. Det bliver bekræftet, at det er smitsom meningitis, nu er krisen rød.

Et eksempel kan også være, at en deltager tager et foto i omklædningsrummet og deler det på sociale medier. Det er en gul krise. Hvis fotoet er et nøgenfoto og bliver politianmeldt, så er det en rød krise.