Fliers og tryksager

DGI's medlemsforeninger kan købe tryksager til fordelagtige priser.

Trykte materialer er velegnede til sæsonplaner, informationshæfter, jubilæumskrifter, kampprogrammer, som henvender sig både til medlemmer og borgere i foreningens nærområde. 

PR-foldere og postkort kan ligge fremme i byens butikker, biblioteker og i virksomhers kantiner. 

Tryk og distribution er sjældent gratis, men omkostningen kan typisk minimeres, ja, vendes til indtægt med annoncer. Omkostningen kan også være en del af en ydelse fra en sponsor. Og en husstandsomdeling kan være ekstra motion, når medlemmerne går søndagstur i deres kvarter. 

Tekst og design

Sprog og udtryk skal tilpasses produktet helt afhængig af om der er tale om foldere, plakater, post- og visitkort eller magasiner. 

Læs mere om gode billeder i  artiklen "Hvad er et godt billede?"

Det er muligt at få hjælp til både design, opsætning og tryk hos DGI Print. Log ind på DGI Print via Foreningsservice.