Den gode fondsansøgning

Her får du en tjekliste til at skrive den gode fondsansøgning.

Den gode ansøgning er som en god jobansøgning – målrettet. Du  lægger op til et fremtidigt samarbejde, hvor I i fællesskab kan løfte en opgave - via foreningens aktiviteter og aktive og med fondens støtte. Som i en god jobansøgning giver den på de første fem linjer læseren lyst til at læse videre og forstå, hvad projektet handler om.

Den gode ansøgning er troværdig 

Den gode ansøgning viser, at ansøgeren kan gennemføre projektet. Modtageren skal sidde med en følelse af, at foreningen kan løfte opgaven. Måske er I en mindre forening, men har til gengæld eksisteret i 100 år og har en masse lokale samarbejdspartnere. Det viser en hvis ballast hos jer. Tag det hele med.

Den gode ansøgning løser et problem

Foreninger løser mange samfundsopgaver, uden at lederne nødvendigvis er bevidste om det. Synliggør og beskriv klart, hvordan jeres projekt dækker et behov. Kan I med undersøgelser og tal dokumentere behovet eller problemet, så tag gerne det med.

Hanne Elisabeth Rasmussen, sekretariatschef i Fondenes Videncenter om fondsansøgninger efter corona-tiden.

“Som forening skal man gøre sig endnu mere umage for at sikre, at det står helt tydeligt, hvad man vil med de penge, man ansøger om. Hvad er samfundsnytten? Og hvordan spiller det sammen med andre tiltag? Det bør man jo altid gøre. Men i en situation, hvor der er lidt færre penge, er det måske sådan nogle ting, man kan gøre for at gøre det nemmere for ens ansøgninger at få støtte.” 

Altinget den 17. juni 2020.

Den gode ansøgning understreger de søgte midlers nødvendighed

Det skal gøres klart, at projektet er afhængig af de ansøgte midler for at løse problemet.

Den gode ansøgning taler til øjne og hjerter 

Den gode fondsansøgning åbner først fondsbestyrelsens øjne og hjerter - så pengekasse. Samarbejdet med fonden handler om en fælles sag. I har en vision om at gøre noget for nogen, og får I præsenteret det klart i ansøgningen, er fonden med jer, hvis det ellers passer med fondens specifikke værdier og mål. Fundraising handler også om at skabe billeder og historier hos bestyrelserne i fondene. Lykkes I med dette, er det nemmere at spørge om deres penge efterfølgende.