Vejledning om skat

Få en grundig vejledning om skat, omkostningsgodtgørelse, regnskab m.v. i idrætsforeninger.

Foreninger, der udbyder idræt og andre fritidsaktiviteter, gør det typisk med afsæt i et almennyttigt eller -velgørende formål. Det vil sige aktiviteterne omfatter amatøridræt og fritidsaktiviteter, der fremmer medlemmernes ideelle interesser.

Derfor er idrætsforeninger omfattet af særlige regler om skattemæssige forhold.

Regler og undtagelser er grundigt beskrevet i vejledningen Vejledning om skattemæssige forhold i foreningen (her som pdf), der fokuserer specielt på foreningsidræt. 

Vejledningen er udarbejdet af DGI og DIF som en hjælp til kasserere og bestyrelsesmedlemmer, og Skattestyrelsen har bidraget med kommentarer, ligesom spørgsmål fra foreninger er indarbejdet i materialet.

Vejledningen indeholder kapitler om

1. Foreningens skattemæssige forhold

- om skattepligt og selvangivelse for idrætsforeninger, bogføring, erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige indtægter, årsregnskab, revision. Afsnittet indeholder også oplysning om registrering af CVR-nummer, digital postkasse, NemKonto m.m.

2. Udbetaling til trænere, ledere m. fl.

- om udbetaling til hhv. lønnede/honorerede personer og ulønnede. Herunder befordrings- og skattefri godtgørelser.

3. Omkostningsgodtgørelse og refusion af udgifter

- om Ligningsloven og ”Foreningsbekendtgørelsen,”  skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, refusion af faktiske udgifter, telefon og internet, køb af sportstøj, vask af foreningens tøj, administrationsudgifter m.m.

4. A- eller B-indkomst eller skattefrit?

5. Administration af lønudbetaling

Om A-skat og AM-bidrag, forskudsopgørelse og skattekort, lønudbetaling m.m.