DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er igen åben for ansøgning fra mandag d. 22. juni kl. 12 til fredag d. 26. juni kl. 12. DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan i denne periode kun ansøges af idrætsforeninger, der ikke har ansøgt DIF og DGI's corona-hjælpepulje i den første ansøgningsperiode.

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra mandag d. 22. juni kl. 12 til fredag d. 26. juni kl. 12. DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan i denne periode kun ansøges af idrætsforeninger, der ikke har ansøgt DIF og DGI's corona-hjælpepulje i den første ansøgningsperiode (1. – 15. maj). Alle ansøgninger, også dem fra første ansøgningsrunde, forventes besvaret i løbet af uge 27 (29. juni – 3. juli).

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

DIF og DGI's corona-hjælpepulje var første gang åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni.

Klik her for at downloade retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

Sådan søger foreningerne

Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, skal foreningen først have dette på plads.

Her kan man som frivillig forening lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Samme sted er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere her.

Foreninger, der ikke er en del af CFR, kan sende en mail om dette til difdgicoronapulje@dif.dk. Så vil de efterfølgende modtage en mail med et link, som de kan benytte til at få midlertidig adgang til CFR.

Klik her for at hente en oversigt over oftest stillede spørgsmål samt svar om DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI's corona-hjælpepulje, anbefales idrætsforeninger at kontakte konsulenter i det relevante specialforbund eller landsdelsforening.

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk

Om DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner til uddeling til deres foreninger.

Den 19. juni blev der som en del af den såkaldte sommerpakke ydet endnu et tilskud på 50 millioner kroner, og derfor bliver puljen kortvarigt åbnet igen, inden pengene bliver udbetalt.