Regler for brug af mundbind i forbindelse med idræt

Du skal have mundbind på alle indendørs steder, hvor der er offentlig adgang - og det har også indflydelse på idrætten.

Opdateret 10. juni: Fra mandag 14. juni ophæves kravet om mundbind alle steder, på nær den kollektive trafik mv., når man ikke sidder ned.

Kravene om brug af mundbind er skærpede i forbindelse med de senest indførte restriktioner i kampen mod corona.

Det har også betydning for idrætslivet - helt konkret medfører de nye krav at:

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir på steder, hvor der serveres mad eller drikkevarer til indtagelse på stedet, det vil sige også i cafeterier, i haller og klubhuse.
 • Fra torsdag den 29/10 er der ligeledes krav om mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts, og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, træningscentre, biblioteker, kulturhuse, foreningslokaler med videre.
 • Kravet om mundbind gælder frem til 2. januar 2021.

Undtagelser fra kravet om mundbind

Børn under 12 år er generelt undtaget for kravet om mundbind.

Alle på 12 år og derover er undtaget for kravet om mundbind, i følgende situationer:

 • Når de sidder ned
 • Når de er medvirkende eller udøvende i en idræts- eller foreningsaktivitet. Det gælder dermed også dommere og trænere.
 • Hvis personen har nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir
 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted (omfatter ikke serveringssteder)
 • Under indtagelse af medicin
 • Under samtale med personer, der mundaflæser
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser
 • Hvis politiet skal foretage identifikation

Medarbejdere og andre personer tilknyttet det pågældende lokale kan bortvise brugere, tilskuere og lignende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.