Retningslinjer for arrangementer med over 500 personer

Efter 21. maj er det muligt at afvikle idrætsarrangementer med over 500 deltagere. Det er arrangøren, der har ansvaret for en forsvarlig gennemførelse, og det kræver visse forholdsregler. Du finder retningslinjerne her.

Opdateret fredag 13. august: Fra 14. august 2021 vil der ikke længere være afstandskrav ved arrangementer med siddende publikum eller arealkrav i idræts- og foreningslivet. Arealkravet (2 m2 pr. tilskuer) og afstandskravet (1m eller "tom stol" mellem tilskuere) ophæves ligeledes.

Det er nu muligt at afholde større idrætsarrangementer med over 500 deltagere. Arrangementerne kan inddeles i tre hovedkategorier:

 • Udendørsarrangementer, hvor publikum/deltagere er stående eller i bevægelse
 • Større arrangementer med siddende publikum
 • Motionsevents

Fælles for de tre typer af arrangementer er, at det er arrangøren (foreningen), der har ansvaret for en forsvarlig gennemførelse af arrangementet, så smittespredning begrænses mest muligt. Det betyder blandt andet:

 • At man har en plan for håndtering af personer med symptomer (herunder selvisolation indtil personen kan komme hjem)
 • At der er fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • At der er fokus på kontaktreduktion

Derudover skal Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning i videst muligt omfang overholdes.

Ved alle større arrangementer med over 500 deltagere skal deltagerne fremvise coronapas, og arrangøren skal udarbejde en sundhedsplan, der skal kunne forevises politiet på forlangende. Skabelon til sundhedsplan findes her.

Information om retningslinjer for de specifikke arrangementstyper findes herunder:

Udendørsarrangementer med publikum/deltagere er stående eller i bevægelse

 • Udendørs: Sektioner á 1000 op til i alt 5000 deltagere.
  • pr. 15/8: Sektioner á 2500 dog max 10.000 deltagere i alt. 
   • Ordningen ophæves pr. 1/9
 • Indendørs: Sektioner á 500 deltagere, maksimalt 3000 deltagere.
 • Krav om coronapas
 • Krav om sundhedsplan ved arrangementer over 500 deltagere:
  • skal udarbejdes 14 dage før og fremvises til politiet på forlangende.
  • sundhedsplanen indgår som en del af sikkerhedsplanen, hvis der er over 1000 deltagere, og danner grundlag for politiets tilladelse til arrangementet.
 • Klart adskilte sektioner - 4m2 per person.
 • Egne ind- og udgange.
 • Egne servicefaciliteter (salg, sanitet m.m.).
 • Personer i en sektion kan ikke tillades adgang til en anden sektion eller blandes med andre sektioner.
 • Deltagerne skal være fysisk adskilt i sektioner før, under og umiddelbart efter arrangementet.
 • Overnatning er ikke tilladt.
 • Ved tilmelding præsenteres deltagerne for et adfærdskodex med udgangspunkt i SST seks generelle råd for at forhindre smittespredning.
 • Arrangøren skal sikre sig kontaktinformationer på deltagerne ift. effektiv smitteopsporing.
 • Deltageren skal kunne afsætte sin billet, så man hindrer, at deltagere med symptomer deltager.
 • De enkelte grupper/sektioner bør ankomme på forskellige tidspunkter og forlade arrangementet forskudt.
 • Sikkerhedspersonale til stede.
 • Løbende rengøring af kontaktflader.

Vis mere Vis mindre

Større arrangementer med siddende publikum

Følgende retningslinjer gælder større arrangementer med siddende publikum, inde og ude:

 • Publikum/tilskuere sidder på faste pladser med retning mod scene/bane eller lign.
 • Krav om coronapas og sundhedsplan.
 • Sektioner á 1000, der er klart opdelte.
  • Afstands- og sektioneringskrav ophæves udendørs pr. 1/8.
  • Afstands- og arealkrav ophæves indendørs pr. 14/8.
  • Ordningen ophæves pr. 1/9, dog fortsat krav om coronapas for udendørsarrangementer med mere end 2000 deltagere frem til d. 1/10.
 • Publikum skal være fysisk adskilt før, under og efter arrangementet.
 • Publikum sidder på faste pladser.
 • Der skal være mindst 1 meters afstand - ”en tom stol” - mellem hver siddende tilskuer. Ophæves pr. 14. august.
 • Grupper, der i forvejen har tæt kontakt – og selv ønsker det – kan sidde på sammenhængende sæder.
 • Fokus på styring af publikumsstrømme – undgå kødannelse og lignende.
 • Personale/vagter til at forebygge tætte forsamlinger.
 • Opsætte vejledninger om at holde afstand.

Særligt for større indendørsarrangementer:

 • Arealkrav på 2 m2 pr. person i hver sektion. Ophæves pr. 14. august.
 • Fokus på ventilation.
 • Der skal bæres mundbind eller visir, når man ikke sidder på sin plads.

Vis mere Vis mindre

Udendørs motionsevents

Reglerne gælder for alle større udendørs motionsevents inden for både erhverv, kultur og idrætten (f.eks. motionsløb, cykelløb, triatlonstævner mv.):

 • Det samlede antal af deltagere i grupperne, som er i gang på ruten samtidig, må ikke overstige 3.000 personer.
 • Der må dermed maksimalt være 20 grupper á 150 personer på ruten samtidig. Når deltagere fra en gruppe er i mål, kan deltagere fra en ny gruppe begynde. Derfor er der som sådan ikke noget loft over, hvor mange deltagere, der kan deltage i det samlede event, såfremt eventen strækkes ud i tid.
  • Sektioner á 500 dog max 10.000 i gang samtidig pr. 1/8
  • Ordningen ophæves pr. 1/9
 • Grupperne sendes af sted tidsforskudt, så grupperne spredes ud over større geografiske områder.
 • Hvor det er muligt og særligt ved længere distancer, bør deltagere få en forudbestemt starttid sat efter, hvornår deltagerne forventes at være i mål. Det skal sikre, at der ikke sker forsamling ved start og mål, og at der ikke finder unødig overhaling sted på ruten.
 • Officials ved start tælles med i den enkelte sektion. Officials langs ruten og i mål tælles med i det samlede antal, der er til stede på samme tid samtidig (max. 3000).
 • Frivillige arrangører/officials, førstehjælpspersonale mv. kan bevæge sig mellem de forskellige grupper/sektioner.
 • Events bør arrangeres, så deltagerne ikke skal gennemløbe den samme rute flere gange.
 • Bodsalg og restauration følger retningslinjerne herom.
 • Ved tilmelding præsenteres deltagerne for et adfærdskodex med udgangspunkt i SST seks generelle råd, for at forhindre smittespredning.
 • Arrangørerne skal give deltagerne mulighed for at afsætte billetter i tilfælde af afbud fra deltagere for at sikre, at deltagere med symptomer ikke møder op.
 • Deltagerne i hver gruppe/sektion bør ankomme til eventet i forskellige tidsintervaller, ligesom deltagerne i hver gruppe/sektion forlader eventet forskudt.

Vis mere Vis mindre