Landsbyklynger og lokale fællesskaber

Vil I arbejde for at styrke livskvaliteten og det aktive liv på landet, så er landsbyklynger en oplagt model. Det viser resultater fra et omfattende studie af 24 landsbyklynger.

Landsbyklynger er en model til samarbejde på tværs af landsbyer. Modellen understøtter udvikling, hvor samarbejde mellem landsbyer, båret af frivillighed, er med til at styrke kvaliteten i de enkelte landsbyer, og i de tilbud, der er. På den måde kan landsbyklynger som model være med til at styrke livskvaliteten og det aktive liv på landet.

Sådan lyder en af hovedkonklusionerne i rapporten ”Perspektiver fra 24 Landsbyklynger.” Rapporten giver solid viden, erfaringer og anbefalinger om arbejdet med landsbyklynger i årene 2017-2019. 

Rapporten tager afsæt i svar fra mere end 20.000 borgere i 24 landsbyklynger rundt i Danmark, giver en opskrift på faserne i udviklingen af en landsbyklynge og hos DGI’s konsulenter kan I få sparring til arbejdet.

Definition af en landsbyklynge

En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om fælles strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.