Samarbejde med andre foreninger

Foreningssamarbejde findes i alle variationer fra det helt uformelle samarbejde mellem to naboforeninger til flirt og frierier mellem foreninger, der vil fusionere.

En succesfuld fusion mellem to eller flere foreninger tager tid og kan være forbundet med knaster og konflikter, især når foreningskulturen er stærk og bestyrelse og medlemmer har stærke følelser for deres gode gamle forening.

Et kig i foreningernes stamtræer afslører dog at samarbejde og sammenlægning af aktiviteter, af hold eller hele foreninger er et grundstof i foreningsudvikling. Samarbejde eller fusion kan blive kilden til videreudvikling af en forening eller til noget helt nyt.

> Bliv klogere på forskellige typer af idrætsforeninger - og hent skabeloner til vedtægter for de forskellige foreningstyper.