4. kano-/kajaktur - Sælsafari i Ho Bugt

Hvornår
22. sep 2019 kl. 10:00 til 15:30
Hvem
Udøvere

Nummer
2019 10 50 2027

Sælsafari er en oplevelsesrig tur i Ho Bugt, hvor vi forhåbentlig får set et stort antal sæler på tæt hold.

 At ro blandt sæler er en helt unik oplevelse, og på tidligere ture i samme bugt, har vi set op til 150 sæler. 

Vi ror langt ud i Ho Bugt, så dette arrangement er for den øvede kajakroer med hang til store naturoplevelser.

 Ho bugt udgør den nordlige ende af Vadehavet og ligger mellem Skallingen i sydvest, Ho i vest, Oksbøl mod nord og Hjerting mod øst. I bugtens sydlige ende ligger øen Langli. 

Ho bugt er som en del af Vadehavet et internationalt naturbeskyttelsesområde.

 Navnet går tilbage til ca. 1325, hvor det var Hoo, der kommer af det gamle danske ord trug. Egnen var tidligt blandt det tættest beboede område i Vestjylland, da bugten gav læ for både for både fragt – og fiskerbåde. 

Der var i 1941 store planer om landvinding i Ho Bugt, hvor man i et samarbejde mellem Hedeselskabet og Statens Landvindingsudvalg ville regulere Varde Å, gøre Langli landfast, og indvinde et areal på 1550 ha. Projektet blev dog skrinlagt, da man frygtede en tilsanding af sejlrenden til Esbjerg.

Inden start vil der være en kort introduktion til turen. Der vil blive snakket om sikkerhedsaspekter, vejr- og vindforhold samt lidt om, hvad vi kan forvente at opleve på turen. 

Undervejs gør vi holdt, og spiser vores medbragte mad.  
For at deltage på turen skal du have erfaring i roning. Medbring selv kano eller kajak, udstyr, og godkendt redningsvest.

Indbydelse lige til at printe

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer