DGI Friluftsinstruktør

Hvornår
18. mar kl. 09:00 - 25. sep 2019 kl. 15:00
Hvor
DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100, 1. sal, 1552 København V, Danmark
Hvem
Trænere

Nummer
2019 21 50 1001

Bliv friluftsinstruktør I 2019 - og giv gode oplevelser videre!

Du bliver god til: Kano, kajak, træklatring, friluftsliv, vandring og basis lejrliv.

210 timers intensiv praktisk og teoretisk undervisning i naturen.

 

Formål:

DGI Friluftsinstruktør er et uddannelsesforløb med fokus på udvikling af praktiske færdigheder, kompetencer og viden inden for natur og friluftsliv. Forløbet er målrettet foreningsinstruktører, lærere og pædagoger der ønsker at arbejde med natur- og friluftslivsaktiviteter som led i skoleundervisningen, i institutionens dagligdag eller i foreningsregi.

Som deltager i uddannelsesforløbet får du praktiske færdigheder inden for forskellige friluftsaktiviteter, herunder klatring, kano, havkajak og orientering, samt de pædagogiske, didaktiske og sikkerhedsmæssige aspekter knyttet hertil. Deltagere erhverver sig kompetencer der kan bidrage til at styrke den enkelte forening, skole eller institutions brug af naturen i pædagogiske sammenhænge.

Med DGI Friluftsinstruktør-uddannelsen bliver du rustet til at styrke børn og unges aktiviteter, bevægelse, læring og oplevelser i naturen. Lærere og pædagoger får opkvalificeret deres kompetencer omkring udeskole og undervisning i naturen. Foreningsinstruktører kan arbejde med at udvikle foreningsaktiviteter der kan bruges ind i skolereformens tiltag omkring åben skole og samarbejde med det lokale foreningsliv.

Målgruppen:

DGI Friluftsinstruktør henvender sig til foreningsinstruktører, lærere og pædagoger der ønsker at inddrage natur- og friluftslivsaktiviteter i deres daglige arbejde eller i foreningsregi.

Målsætning:

Uddannelsen tager udgangspunkt i en forståelse af at kursisternes læring i høj grad finder sted via hands on; gennem deltagelse i og afprøvning af konkrete aktiviteter i praksis. Sigtet med uddannelsen er at deltagere opnår en række praktiske færdigheder og kompetencer inden for en række af friluftslivets centrale discipliner.

Kursisternes tilegnelse af konkrete erfaringer med aktiviteter i praksis er omdrejningspunktet for læringen. Relevant teori inddrages i forlængelse af de praktiske aktiviteter som redskab til at reflektere over de konkrete erfaringer i praksisfeltet.

Indhold og opbygning:

DGI Friluftsinstruktøruddannelsen er en bred uddannelse som giver deltagerne en indføring i nogle af friluftslivets store discipliner. Som DGI Friluftsinstruktør får du en pallette af aktivitets­muligheder der kan supplere den daglige undervisning eller foreningens aktiviteter. Desuden får du mulighed for i fællesskab med undervisere og medkursister at diskutere muligheder og perspektiver for natur og friluftsliv som middel og resurse i det pædagogiske arbejde.

Som DGI Friluftsinstruktør opnår du praktiske færdigheder, pædagogisk-didaktiske kompetencer og viden inden for feltet natur og friluftsliv. Deltagere erhverver sig kompetencer i at planlægge og gennemføre aktiviteter inden for natur og friluftsliv som fx orientering, lejrliv og naturformidling, med særligt fokus på de bevægelsesmæssige aspekter.

Som DGI Friluftsinstruktør kan du endvidere planlægge og organisere ture samt forestå aktiviteter med træklatring, vandring, kano og havkajak. Uddannelsen vil også med fordel kunne bruges som springbræt til yderligere fordybelse inden for feltet natur og friluftsliv.

Uddannelsen er modulopbygget og består af syv moduler.

Undervisningen foregår primært hverdage i dagtimerne og nogle dage eftermiddag/aften. Se datoer og tider nedenfor i feltet 'praktisk'. Hvert modul består af praksis og teori, samt et turforløb med en enkelt overnatning. Alle moduler vil fokusere på træning af konkrete praktiske færdigheder inden for modulets hovedområde.

Formidling af den omgivende natur vil blive sat i spil i relation til de konkrete naturområder hvor undervisningen foregår. Gennemgående vil alle moduler fokusere på grundlæggende færdigheder, kompetencer og viden om natur og friluftsliv, herunder lejrliv, sikkerhed, leg og bevægelse.

Der skal påregnes forberedelse og selvtræning i forbindelse med de fleste moduler. Det vil være muligt at blive certificeret instruktør i træklatring og kano, så inden for de to discipliner skal regnes med noget mere selvtræning.

Læs mere om undervisningen her: Indhold i undervisningen

Se hele oversigten over datoer, indhold, tid og sted - HER 
Bemærk der kan komme ændringer i datoerne.
 
Forberedelse:
Forud for de enkelte moduler vil der blive udsendt pakkelister, program eller anden vigtig information.
 
Kursusbevis:
Kurset gennemføres med kursusbevis DGI friluftsinstruktør, herunder særligt bevis på:
Træklatreinstruktør jf. Samrådets retningslinjer (kræver beståelse af eksamen med ekstern censor)
Kanoinstruktør II jf. Samrådets retningslinjer(kræver beståelse af eksamen med ekstern censor)
 
Praktisk:
*Af litteratur skal der indkøbes ”Friluftsliv – natur, samfund og pædagogik” af Peter Bentsen: fx på https://www.saxo.com/dk/friluftsliv_peter-bentsen_haeftet_9788762807587?dfw_tracker=13098-5240789&gclid=CNnE9-3qutECFYXDcgoduVYGYA&gclsrc=aw.ds
Der vil blive udleveret andet undervisningsmateriale, samt kompendier.
 
Udgifter under kurset - OBS OBS:
  • Ved deltagelse i eksamen i træklatring opkræver Dansk træklatreforening et personligt medlemsgebyr på 1000,00 kr. (opkræves ved tilmelding til eksamen) Medlemskab gælder for 5 år. Derudover må det forventes at der vil være udgifter i forbindelse med udstyr til selvtræning i træklatring. Udstyr kan lånes i et begrænset omfang.
  • Der må forventes udgifter til transport og mad (evt. fællesmad) ved overnatninger. Koordineres mellem deltagerne under kurset.
  • OBS: Certificeringer til træklatre- og kanoinstruktør forudsætter et gyldigt førstehjælpsbevis. Vi anbefaler generelt altid at have et gyldigt bevis når der undervises i friluftsliv.
Sted: 
DGI Friluftsinstruktør bliver gennemført på Sjælland
 
Priser: 
Deltagerbetaling: kr. 16.500,00 kr. 
DGI tilskud: kr. 3.000,00 
DGI pris for medlemmer: kr. 13.500 kr.
 
Instruktør(er)/vejledere: 
Underviser: Martin Machado, Programleder i DGI Outdoor. Naturvejleder, friluftsvejleder, Certificeringer i træklatring (censor), havkajak og kano.
Underviser: Jacob Nøhr Schubart, projektleder i DGI Outdoor. Naturvejleder, friluftsvejleder. Certificeret træklatre, havkajak, kano m.m.
 
For mere information - kontakt:
Martin Machado – tlf. 2129 3278 eller mail: mm@dgi.dk

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer