Vandring på Livø

Hvornår
1. maj 2020 kl. 06:45 til 20:30

Nummer
2020 10 50 2004

Livø ligger i Limfjorden ca. 10 km sydvest for Løgstør. For at komme hertil skal man sejle med færgen i 20 minutter fra Rønbjerg Havn. Den lille ø i Limfjorden, som både er fredet og beliggende i Natura2000-område rummer i dag et Danmark i miniformat, med alle naturtyper – skov, hede, eng og overdrev, et tilpasset økologisk landbrug samt en lille by og havn.

Det lille samfund udgør et sammenhængende og unikt natur- og kulturmiljø, som har sin rod tilbage til at øen i mange år fungerede, som et datidens ”anbringelsessted” for samfundets uanbringelige, under en afdeling af de såkaldte Kellerske Anstalter. 
Livø By består således dels af anstaltens bygninger og dels af bygninger knyttet til anstaltens samlede drift af øen (landbrug, el- og varmeværk, vandværk, fængsel, havn mv.) Ca. 100 hektar svarende til en tredjedel af Livøs areal er under plov og dyrkes økologisk. Markerne benyttes bl.a. til forsøg med dyrkning af gamle kornsorter og glutenfrie afgrøder. Herudover er der en besætning på ca. 150 stykker Black Angus-kvæg. De afgræsser sammen med rådyr og dådyr i løbet af sommeren.

På øen møder vi Bente Kjærgaard, som er øens guide, der vil tage os med en 3 timers vandring ved de historiske bygninger og det økologiske landbrug, hvorefter selv tager på en vandretur rundt på den smukke ø.

Prisen er inkl. bus, færge, guide. kaffe/the, rundstykker/kage på vej ud og hjem.

Medbring selv frokost og godt vandreudstyr – der er mulighed for at købe forplejning på øen.

Indbydelsen lige til at printe

se mere på www.livo.dk eller Hent folder

06.45 Fredericia Banegård

07.15 Vejle N, pendlerplads v/Jem&Fix på Dandyvej

07.45 Horsens N, pendlerplads

10.00 ankomst ved Rønbjerg Havn

17.20 færgen kommer retur til Rønbjerg Havn

19.30 afsætning Horsens

20.00 afsætning Vejle

20.30 afsætning Fredericia

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer