DGI Friluftsinstruktør

Hvornår
30. mar - 24. sep 2020
Hvem
Trænere

Nummer
2020 21 50 1001

Bliv DGI Friluftsinstruktør i 2020 og giv gode oplevelser videre!

Du bliver god til: Kano, havkajak, SUP, træklatring, vandring, orientering og basis lejrliv.

240 timers intensiv undervisning i naturen med fokus på friluftsliv. 

Hvad 
DGI Friluftsinstruktør-uddannelsen har fokus på udvikling af praktiske færdigheder, kompetencer og viden inden for feltet natur og friluftsliv.

Hvem 
DGI Friluftsinstruktør henvender sig til foreningsinstruktører, lærere, pædagoger og andre der ønsker at inddrage natur- og friluftslivsaktiviteter i i foreningsregi, i deres daglige arbejde eller privat.

Få praktiske færdigheder 
Som deltager på uddannelsen får du praktiske færdigheder inden for de 'store' friluftsdiscipliner: træklatring, kano, havkajak, SUP, basis lejrliv, vandring og orientering, samt de pædagogiske, didaktiske og sikkerhedsmæssige aspekter knyttet hertil. Deltagere erhverver sig kompetencer der kan bidrage til at styrke den enkelte forening, skole eller institutions brug af naturen i pædagogiske sammenhænge.

Giv de gode oplevelse videre 
Med DGI Friluftsinstruktør-uddannelsen bliver du rustet til bl.a. at styrke børn og unges aktiviteter, bevægelse, læring og oplevelser i naturen. Deltagere får opkvalificeret deres kompetencer omkring formidling, udeskole og undervisning i naturen, samt udvikling af foreningsaktiviteter.

Hvordan 
Vi lægger vægt på at kursisterne får masser af konkrete og praktiske erfaringer med undervisningens aktiviteter. Uddannelsen tager udgangspunkt i at læring finder sted via aktiv deltagelse, hands on og afprøvning af aktiviteter i praksis. Teori, samtale og refleksion inddrages i forlængelse af aktiviteter som et redskab til at skabe læring.

Få kompetencer inden for natur og friluftsliv 
Som uddannet DGI Friluftsinstruktør får du en pallette af aktivitets­muligheder der kan supplere den daglige undervisning eller foreningens aktiviteter. På uddannelsen får du mulighed for i fællesskab med undervisere og medkursister at diskutere muligheder og perspektiver for natur og friluftsliv som middel og resurse i pædagogisk arbejde med grupper i friluftslivet.

Som DGI Friluftsinstruktør opnår du praktiske færdigheder, pædagogisk-didaktiske kompetencer og viden inden for feltet natur og friluftsliv. Deltagere erhverver sig kompetencer i at formidle friluftsaktiviteter, samt planlægge og gennemføre friluftsture. Uddannelsen vil med fordel kunne bruges som springbræt til yderligere fordybelse inden for feltet natur og friluftsliv.

Uddannelsens indhold og opbygning 
Uddannelsen består af syv hovedmoduler:  
1. Intro, friluftsteori og orientering  
2. Basis lejrliv 
3. Vandring 
4. Træklatring  
5. Kano 
6. SUP 
7. Havkajak

Undervisningen foregår primært i dagtimerne på hverdage. På de fem overnatningsturer er der også undervisning eftermiddag/aften. Se kalender med datoer, tider og indhold nedenfor i feltet 'praktisk'. Hvert modul består af praksis og teori. Der er fem turforløb med en eller to overnatninger. Alle moduler vil fokusere på træning af konkrete praktiske færdigheder inden for modulets hovedområde.

Både deltagere og undervisere vil være med til at formidle natur og kultur i relation til de konkrete områder hvor undervisningen foregår. Gennemgående vil alle moduler fokusere på praktiske færdigheder, kompetencer og viden om natur og friluftsliv, herunder lejrliv, sikkerhed og turledelse, formidling, leg og bevægelse.

Man skal regne med at sætte tid af til forberedelse, læsning af baggrunds-litteratur og selvtræning på uddannelsen. Man skal regne med at afsætte tid til selvtræning til eksamen til kanoinstruktør og især meget tid til selvtræning til træklatreinstruktør-eksamen.

Læs mere indholdet i undervisningen på de syv hovedmoduler her

DGI Friluftsinstruktør løber fra marts til september 2020. Se kalenderoversigt med datoer, indhold, tid og sted - HER 
OBS Der er lavet flere datoændringer d. 8.10.19.
 
Forud for de enkelte moduler bliver der udsendt infomails med program, mødested, pakkeliste og anden vigtig information.
 
Kursusbevis
Ved uddannelsens gennemførelse modtager deltagerne et uddannelsesbevis for deltagelse i DGI Friluftsinstruktør, og herunder:
- Træklatreinstruktør efter Klatresamrådets retningslinjer (kræver bestået eksamen med ekstern censor).
- Kanoinstruktør II efter Kanosamrådets retningslinjer (kræver bestået eksamen med ekstern censor).
- DGI SUP-instruktør I 
 
Litteratur på uddannelsen
- Bogen 'Friluftsliv – natur, samfund og pædagogik' af Niels Ejbye-Ernst, Søren Andkjær og Peter Bentsen bruges i undervisningen og til perspektivering omkring friluftslivets historie og særegenskab, formidling, pædagogik, instruktør/vejlederrolle m.m. Bogen skal købes, og den kan fx købes her eller her.
 
- På uddannelsen bliver der udleveret undervisningsmaterialer i form af kompendier med undervisningsindhold til de forskellige moduler.
 
- Dele af bogen 'Friluftsliv' af Jens Bursell bruges som baggrunds-litteratur for emnerne orientering og vandring. Man kan købe på bogen til en fordelagtig pris på 250 kr. ved tilmelding.
 
Udgifter under uddannelsen
- Ved deltagelse i eksamen til træklatreinstruktør opkræver Dansk Træklatreforening et gebyr på 1000 kr. som dækker personligt medlemsskab af foreningen. Gebyret opkræves ved tilmelding til eksamen og medlemskabet gælder for 5 år.  
 
- NB! 8 timers førstehjælpsbevis. For at kunne deltage i eksamen til træklatre- og kanoinstruktør skal man have et gyldigt 8 timers førstehjælpebevis for deltagelsen i funktionsuddannelsen 'Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport'. Se mere på Dansk Førstehjælpsråd her. Vi anbefaler generelt altid at have et gyldigt bevis ved aktiviteter og undervisning i friluftsliv.
 
- Der vil være udgifter til fælles mad på de fem overnatningsture. Indkøb til fælles mad koordineres mellem deltagerne under kurset. Det samlede beløb til madindkøb for alle fem ture ligger på ca. 700-900 kr. 
 
- Der kan være udgifter til friluftsudstyr generelt og til personligt klatreudstyr til selvtræning i træklatring. Der er i et vist omfang mulighed for at låne udstyr af DGI Storkøbenhavn til selvtræning.
 
- Kursister afholder selv udgifter til transport under uddannelsen.
 
Undervisningssted 
Undervisningen foregår primært på Sjælland på nær vandremodulet som foregår i sydsverige. 
 
Pris 
Deltagerbetaling: kr. 19.000 kr. 
DGI tilskud: kr. 3.000,00 
DGI pris for medlemmer: kr. 16.000 kr.
 
Underviser
Kursusansvarlig og primær underviser
Jacob Nøhr Schubart, projektleder i DGI Storkøbenhavn Outdoor. Natur- og friluftsvejleder, Certificeret instruktør i træklatring, havkajak, kano (censor) og SUP.
 
På nogle af modulerne vil der være tilknyttet andre medundervisere. 
 
For mere information - kontakt:
Jacob Nøhr Schubart, 24672541 / jacob.schubart@dgi.dk 

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer