DGI Østjyllands MiniREPhold 2018-2019

Hvornår
3. sep 2018 kl. 19:00 - 20. maj 2019 kl. 21:00
Hvor
Campus Aarhus C – VIA University College, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, Danmark
Hvem
Piger/Kvinder fra 17 - 40 år.
Øvede

Nummer
2019 09 55 8005

Elsker du at nørde og arbejde med din gymnastik på et socialt og hyggeligt hold? 
– så er MiniREP noget for dig.

DGI Østjyllands MiniREPhold er et udtaget hold for øvede og ambitiøse piger, der gerne vil knokle for at lære nyt sammen med andre dygtige pigegymnaster i et varmt, hyggeligt og fokuseret team. Igennem sæsonen kommer du til at arbejde med din grundgymnastik, du får solid teknisk træning, og du får lov at arbejde med dit udtryk i forskellige gymnastiske genrer.

På MiniREP har vi fokus på at skabe gode og alsidige ugentlige træninger, der skal ende ud i et opvisningsprogram, som gør indtryk, og hvor bevægelserne kommer ud over kanten af gymnastikgulvet.

Forudsætning / målgruppe 
Du skal være fyldt 18 år den 1. april 2019. 
Du skal være udtaget holdet ved udtagelsen i Globus 1 den 2. september 2018
DGI Østjyllands landsdelshold er for lokalforeningsaktive. Dvs. at landsdelsholdene er et ekstra tilbud til gymnaster, (hjælpe)instruktører og/eller frivillige, der ønsker andre udfordringer og oplevelser end dem, de får I en lokalforening.

Tilmelding kun for udtagede gymnaster, som er:

Maj Kiel Rasmussen 1 
Helene Bøge Jørgensen 7 
Denise Leth-Pedersen 12 
Anna Mette Rohde 19 
Maja Mølgaard Lindberg 21 
Alexandra Uglebjerg Pedersen 25 
Amalie Kjeldmann Bach 26 
Annie Vingum Michaelsen 29 
Astrid Leonhardt Jespersen 30 
Josefine Piil 36 
Julie Agersnap 37 
Kathrine Vinther 40 
Louise Buch 43 
Lærke Olesen 44 
Mathilde Laulo 46 
Mette Mark Sørensen 47 
Pauline Rosendal Johansen 50 
Pernille Jensen 52 
Sofie Ahrens Jørgensen 54 
Sofie Tilbæk 56 
Anne Helene Skjøt 57 
Hanne Tolboe Gram 58 
Malene Terp 62 
Rikke Guldbjerg Nielsen 66 
Andrea Lodahl Ahle 67 
Josephine Green 68 
Frida Aamand Wejse 71 (turist) 
Cecilie Freja 73 
Karen Bredahl - Førudtaget 
Maiken Grøntved - Førudtaget

Kontaktinfo på instruktører samt info om udtagelse, fortræning, træningssted, kontingent osv. kan ses nedenfor under ’Praktisk info'.

Vores forventninger til dig

  • Du er aktiv gymnast, instruktør, hjælpeinstruktør eller frivillig i en lokalforening, der er medlem af DGI, eller du er instruktør på et landsdelshold i DGI.
  • Du kommer til alle træninger – dvs. deltager hele sæsonen, som for alle landsdelsholdene løber fra ultimo august/primo september til senest ultimo maj. Det forventes, du deltager i de opvisninger, stævner, ekstratræninger og arrangementer, der er i løbet af sæsonen (bl.a. DGI Østjyllands Forårsopvisninger, Landsdelsholdsaften 24. april og REPstævne). Derudover kan der komme enkelte dage med lokalopvisninger. Dit lokale foreningshold skal dog prioriteres først ved eventuelle sammenfald til opvisninger.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der påhviler landsdelsholdene bl.a. i forbindelse med DGI Østjyllands Forårsopvisninger, som i 2019 er den 9., 10., 16., 17., 23., 24. og 30. marts. Hvilke(n) dag(e), dit hold skal hjælpe, informeres du om i starten af sæsonen.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der skal løftes internt på holdet samt deltager i holdets sociale aktiviteter.

Til gengæld får du mulighed for at:

  • dygtiggøre dig og få en kvalificeret vurdering af din og dit holds indsats
  • være en del af et aktivt gymnastikmiljø med hyggeligt samvær og kammeratskab på tværs af lokalforeninger
  • få oplevelser i form af deltagelse i stævner og opvisninger
  • deltage aktivt i tilrettelæggelse af arrangementer i DGI Østjylland

Landsdelsholdenes formål 
Landsdelsholdene har til formål at samle gymnaster og instruktører fra landsdelsforeningens lokalforeninger:

  • for at inspirere og dygtiggøre dem som gymnaster
  • for at motivere dem til at tage del i instruktør- og lederarbejdet i foreningerne for på den måde at være med til at forme og videreudvikle kvalitetsgymnastikken i DGI Østjylland

Julie Nørgaard, Line Skov Lauritsen

Fortræninger 
Første fortræning: Onsdag den 22. august 2018, kl. 20.00-22.30 i DGI-huset, Aarhus C, hal B 
Anden fortræning: Mandag den 27. august 2018, kl. 20.00-22.30 i DGI-huset, Aarhus C, hal B

Udtagelse 
Søndag den 2. september 2018 kl. 10.30-16.00 i Globus1, Gudrunsvej 3 A-C, 8220 Brabrand (tilmeld dig udtagelsen her).

Offentliggørelse af holdet 
Holdet offentliggøres mandag den 3. september kl. 10.00 på Facebook på siden ’DGI Østjyllands REPhold og Mini-REPhold’ samt her på siden.

Træningssted og –tid (de ugentlige træninger) 
Mandage kl. 19.00-21.00 på Campus C – VIA University College, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Sæson 
Den 3. september 2018 til ca. 20. maj 2019 
Ferie: Uge 42, 52, 1, 7 og 16

Kontingentsats 
Kr. 1685,- for hele sæsonen (prisen er ekskl. evt. udlandsrejse) 
Sidste frist for tilmelding og betaling af kontingent er 19. september 2018. 
Tilmelding er bindende.

Holdkonto 
Ud over kontingentet kommer der udgifter til: Stævner, transport til stævner, opvisningstøj, overnatninger, ekstratræninger, fælles arrangementer, håndredskaber mv. Udgifterne varierer fra år til år og ligger typisk mellem kr. 1900,- og kr. 2200,-. 
Betaling til holdkontoen foregår i rater. Se betalingsplan nedenfor. 
Manglende betaling til holdkontoen medfører framelding af holdet.

Betalingsplan – vedr. betaling, frister og evt. framelding 
Se betalingsplan med betalingsfrister, afbudsfrister osv. her.

For alles skyld møder vi alle op hver gang. Evt. afbud skal meddeles instruktøren i så god tid som muligt. Landsdelsholdene repræsenterer DGI Østjylland og er dermed foreningernes ansigt udadtil. At få et landsdelshold til at fungere er et teamwork, hvor alle spiller en vigtig rolle; hvis en gymnast mod forventning på grov vis modarbejder dette, kan vedkommende af instruktører og Landsdelsholdsudvalget i samråd frameldes holdet. 
Evt. framelding af holdet skal ske skriftligt til ditte.guldbrandt@dgi.dk samt til instruktørerne. 
Doping medfører framelding af holdet.

Instruktører 
Julie Nørgaard, tlf. 60136483 / Jnoergaard@yahoo.dk 
line Skov Lauritsen, tlf. 40131771 / skov_line@hotmail.com

Kontaktperson i Landsdelsholdsudvalget 
Søren Grud Jakobsen, tlf. 41412061 / sgj@dgioj.dk

Kontaktperson i DGI Østjylland 
Ditte Guldbrandt, tlf. 79404324 / ditte.guldbrandt@dgi.dk

Vedr. fotografering 
Ved tilmelding til et DGI-arrangement accepterer du, at der må tages situationsbilleder af dig/dit barn/dine børn, som kan bruges til DGI's hjemmeside samt til trykte og sociale medier som Facebook, Instagram, brochurer og lignende – også selvom du i tilmeldingen ikke giver tilladelse til foto. Billederne anvendes ikke til markedsføring. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet. Det kan eksempelvis være publikum til et stævne, legende børn på en boldbane eller udøvere i hallen.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer