DGI Østjyllands JUNIORhold 2018-2019

Hvornår
21. aug 2018 kl. 18:00 - 30. apr 2019 kl. 20:00
Hvor
DGI-huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C, Danmark
Hvem
Alle fra 14 - 18 år.
Begynder, Letøvede, Øvede

Nummer
2020 09 55 8002

DER ER LUKKET FOR TILMELDING TIL SÆSONEN 2018-2019, MEN SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 7. MAJ, HVIS DU VIL VÆRE MED TIL EN ÅBEN TRÆNING PÅ JUNIORHOLDET. 
Læs mere om den åbne træning og tilmeld dig her

Har du lyst til at være en del af et fedt gymnastikfællesskab, hvor alle kan være med? 
DGI Østjyllands JUNIORhold er et hold for dig, der elsker gymnastik og sjove træninger. Holdet består af en rytme- og en springside, som har træninger både sammen og hver for sig. Træningerne munder ud i et fedt opvisningsprogram, som skal vises frem til foråret, og vi afslutter sæsonen med manér til årets JUNIORstævne.

På rytmesiden skal vi udfordre og arbejde med vores teknik, bevægelser, udtryk, styrke og smidighed. Der vil være både hygge og sved på panden. 
På springsiden skal vi arbejde på hænderne, flyve højt og nørde springteknik.

Et energisk og kompetent instruktørteam står klar til at udvikle dig bedst muligt både inden for gymnastikken og socialt. Vi fokuserer på en god grundtræning og tilrettelægger træningerne, så gymnaster på alle niveauer får mest muligt ud af den ugentlige træning. Du vil ikke fortryde at komme til træning på DGI Østjyllands JUNIORhold.

Glæd dig til en sjov sæson. Gi’ den gas. Kom med!

INSTRUKTØRERNE STÅR KLAR TIL AT TAGE IMOD NYE GYMNASTER TIRSDAG DEN 23. OKTOBER KL. 18-20 I DGI-HUSET I AARHUS.

Forudsætning / målgruppe 
Du skal være fyldt min. 14 år og maks. 18 år ved udgangen af 2018. 
DGI Østjyllands landsdelshold er for lokalforeningsaktive. Dvs. at landsdelsholdene er et ekstra tilbud til gymnaster, (hjælpe)instruktører og/eller frivillige, der ønsker andre udfordringer og oplevelser end dem, de får I en lokalforening. 
  
Kontaktinfo på instruktører samt info om træningssted, kontingent osv. kan ses nedenfor under ’Praktisk info'. 
  
Vores forventninger til dig

  • Du er aktiv gymnast, instruktør, hjælpeinstruktør eller frivillig i en lokalforening, der er medlem af DGI, eller du er instruktør på et landsdelshold i DGI.
  • Du kommer til alle træninger – dvs. deltager hele sæsonen, som for alle landsdelsholdene løber fra ultimo august/primo september til senest ultimo maj. Det forventes, du deltager i de opvisninger, stævner, ekstratræninger og arrangementer, der er i løbet af sæsonen (DGI Østjyllands Forårsopvisninger, Landsdelsholdsaften 24. april og JUNIORstævne). Derudover kan der komme enkelte dage med lokalopvisninger. Dit lokale foreningshold skal dog prioriteres først ved eventuelle sammenfald til opvisninger.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der påhviler landsdelsholdene bl.a. i forbindelse med DGI Østjyllands Forårsopvisninger, som i 2019 er den 9., 10., 16., 17., 23., 24. og 30. marts. Hvilke dage, dit hold skal hjælpe, informeres du om i starten af sæsonen.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der skal løftes internt på holdet samt deltager i holdets sociale aktiviteter.

Til gengæld får du mulighed for at:

  • dygtiggøre dig og få en kvalificeret vurdering af din og dit holds indsats
  • være en del af et aktivt gymnastikmiljø med hyggeligt samvær og kammeratskab på tværs af lokalforeninger
  • få oplevelser i form af deltagelse i stævner og opvisninger

  
Landsdelsholdenes formål 
Landsdelsholdene har til formål at samle gymnaster og instruktører fra landsdelsforeningens lokalforeninger:

  • for at inspirere og dygtiggøre dem som gymnaster
  • for at motivere dem til at tage del i instruktør- og lederarbejdet i foreningerne for på den måde at være med til at forme og videreudvikle kvalitetsgymnastikken i DGI Østjylland

Træningssted og -tid 
JUNIORholdet træner tirsdage i DGI-huset Aarhus C, kl. 18.00-20.00

Sæson 
Tirsdag den 21. august 2018 – tirsdag den 30. april 2019. 
De første 2 gange er prøvetræninger, hvorefter tilmelding er bindende. 
Det anbefales at tilmelde sig holdet, når tilmeldingen åbner for at sikre sig en plads. Finder man ud af efter prøvetræningerne, at holdet ikke er noget for én, melder man afbud via det link, der fremgår i den bekræftelsesmail, man modtager ved tilmelding. Ved framelding inden for afbudsfristen (se betalingsplan længere nede), tilbageføres pengene til det dankort, som blev brugt ved tilmelding. 
Ferie: Uge 42, 52, 1, 7 og 16

Kontingentsats 
Kr. 1315,- for hele sæsonen (prisen er ekskl. evt. udlandsrejse) 
Sidste frist for tilmelding og betaling af kontingent er 9. sep. 2018. 
  
Holdkonto 
Ud over kontingentet kommer der udgifter til: Stævner, transport til stævner, opvisningstøj, overnatninger, ekstratræning, fælles arrangementer, evt. håndredskaber mv. Udgifterne varierer fra år til år og ligger typisk mellem kr. 1900,- og kr. 2200,-. 
Betaling til holdkontoen foregår i rater. Se betalingsplan nedenfor. 
Manglende betaling til holdkontoen medfører framelding af holdet. 
  
Betalingsplan – vedr. betaling, frister, afbud og evt. framelding 
Se betalingsplan med betalingsfrister, afbudsfrister osv. her
  
For alles skyld møder alle op hver gang. Evt. afbud skal meddeles instruktøren i så god tid som muligt. 
Landsdelsholdene repræsenterer DGI Østjylland og er dermed foreningens ansigt udadtil. At få et landsdelshold til at fungere er et teamwork, hvor alle spiller en vigtig rolle; hvis en gymnast mod forventning på grov vis modarbejder dette, kan vedkommende af instruktører og Landsdelsholdsudvalgeti samråd frameldes holdet. 
Evt. framelding af holdet skal ske skriftligt til ditte.guldbrandt@dgi.dk samt til instruktørerne. 
Doping medfører framelding af holdet. 
  
Instruktører 
Rytme: 
Line Gundlund Jakobsen, tlf. 42361224 / linegundlund2@gmail.com 
Maja Børsting Lund, tlf. 40182795 / majaborsting@hotmail.com 
Trine Lyngsø Møller, tlf. 26278275 / trinelm1606@hotmail.com 
  
Spring: 
Mikkel Kjelsbak Lund, tlf. 60843659 / m_lund@live.dk 
Kresten Johansen, tlf. 60790300 / kresten.johansen@gmail.com 
Thomas Johansen, tlf. 23653003 / thomashundshoved@gmail.com 
  
Kontaktperson i Landsdelsholdsudvalget 
Tom Lagoni Hinrichsen, tlf. 61751866 / tom_95_1@hotmail.com

Kontaktperson i DGI Østjylland 
Ditte Guldbrandt, tlf. 79404324 / ditte.guldbrandt@dgi.dk

Vedr. fotografering 
Ved tilmelding til et DGI-arrangement accepterer du, at der må tages situationsbilleder af dig/dit barn/dine børn, som kan bruges til DGI's hjemmeside samt til trykte og sociale medier som Facebook, Instagram, brochurer og lignende – også selvom du i tilmeldingen ikke giver tilladelse til foto. Billederne anvendes ikke til markedsføring. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet. Det kan eksempelvis være publikum til et stævne, legende børn på en boldbane eller udøvere i hallen.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer