DGI Østjyllands YNGLINGEhold 2018-2019

Hvornår
26. aug 2018 kl. 15:00 - 24. apr 2019 kl. 21:00
Hvor
DGI-huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C, Danmark
Hvem
Alle fra 16 - 20 år.
Begynder, Letøvede, Øvede

Nummer
2020 09 55 8003

DER ER LUKKET FOR TILMELDING TIL SÆSONEN 2018-2019, MEN SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 28. APRIL ELLER 5. MAJ, HVIS DU VIL VÆRE MED TIL EN ÅBEN TRÆNING PÅ YNGLINGEHOLDET. 
Læs mere om den åbne træning og tilmeld dig her

Gymnastik, fællesskab, udvikling og gejst 
Har du smag for gymnastik, men kan ikke finde tiden til at komme af sted en gang hver uge? 
DGI Østjyllands YNGLINGEhold er et helt nyt tilbud for 16-20-årige, hvor du får mulighed for at gå på et landsdelshold, som træner 1-2 søndage om måneden.

Du bliver udviklet både gymnastisk og personligt gennem målrettet træning med motion til latter- og mavemuskler, når vi nørder teknik og arbejder frem mod et fedt opvisningsprogram. På både rytme- og springsiden står engagerede, kompetente og erfarne instruktører klar til at gøre træningen både sjov og udfordrende. Træningerne bliver tilrettelagt, så der er plads til dig, uanset om du har dyrket gymnastik hele livet eller først lige har fået smag for det – måske på efterskole.

Forudsætning / målgruppe 
Du skal være fyldt min. 16 år og maks. 20 år ved udgangen af 2018. 
DGI Østjyllands landsdelshold er for lokalforeningsaktive. Dvs. at landsdelsholdene er et ekstra tilbud til gymnaster, (hjælpe)instruktører og/eller frivillige, der ønsker andre udfordringer og oplevelser end dem, de får I en lokalforening.

Kontaktinfo på instruktører samt info om træningssted, kontingent osv. kan ses nedenfor under ’Praktisk info'.

Vores forventninger til dig

  • Du er aktiv gymnast, instruktør, hjælpeinstruktør eller frivillig i en lokalforening, der er medlem af DGI, eller du er instruktør på et landsdelshold i DGI.
  • Du kommer til alle træninger – dvs. deltager hele sæsonen, som for alle landsdelsholdene løber fra ultimo august/primo september til senest ultimo maj. Det forventes, du deltager i de opvisninger, stævner, ekstratræninger og arrangementer, der er i løbet af sæsonen (bl.a. OD-dag, DGI Østjyllands Forårsopvisninger, Landsdelsholdsaften 24. april og ASPIRANTstævne). Derudover kan der komme enkelte dage med lokalopvisninger. Dit lokale foreningshold skal dog prioriteres først ved eventuelle sammenfald til opvisninger.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der påhviler landsdelsholdene bl.a. i forbindelse med DGI Østjyllands Forårsopvisninger, som i 2019 er den 9., 10., 16., 17., 23., 24. og 30. marts. Hvilke dage, dit hold skal hjælpe, informeres du om i starten af sæsonen.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der skal løftes internt på holdet samt deltager i holdets sociale aktiviteter.

Til gengæld får du mulighed for at:

  • dygtiggøre dig og få en kvalificeret vurdering af din og dit holds indsats
  • være en del af et aktivt gymnastikmiljø med hyggeligt samvær og kammeratskab på tværs af lokalforeninger
  • få oplevelser i form af deltagelse i stævner og opvisninger

Landsdelsholdenes formål 
Landsdelsholdene har til formål at samle gymnaster og instruktører fra landsdelsforeningens lokalforeninger:

  • for at inspirere og dygtiggøre dem som gymnaster
  • for at motivere dem til at tage del i instruktør- og lederarbejdet i foreningerne for på den måde at være med til at forme og videreudvikle kvalitetsgymnastikken i DGI Østjylland

Træningssted og -tid 
YNGLINGEholdet træner udvalgte søndage i DGI-huset Aarhus C, kl. 15.00-18.00

Træningsdatoer (forbehold for ændringer): 
2018: 26. august, 30. september, 28. oktober, 18. november, 9. december 
2019: 6. januar, 27. januar, 3. februar, 24. februar, 10. marts, 31. marts, 14. april 
Vi deltager desuden til OD-Dag, DGI Østjyllands Forårsopvisninger, Landsdelsholdsaften og ASPIRANTstævne.

Prøvetræninger 
De første 2 gange er prøvetræninger, hvorefter tilmelding er bindende. 
Det anbefales at tilmelde sig holdet, når tilmeldingen åbner for at sikre sig en plads. Finder man ud af efter prøvetræningerne, at holdet ikke er noget for én, melder man afbud via det link, der fremgår i den bekræftelsesmail, man modtager ved tilmelding. Ved framelding inden for afbudsfristen (se betalingsplan længere nede), tilbageføres pengene til det dankort, som blev brugt ved tilmelding.

Kontingentsats 
Kr. 890,- for hele sæsonen (prisen er ekskl. evt. udlandsrejse) 
Sidste frist for tilmelding og betaling af kontingent er 1. okt. 2018.

Holdkonto 
Ud over kontingentet kommer der udgifter til: Stævner, transport til stævner, opvisningstøj, overnatninger, ekstratræning, fælles arrangementer, evt. håndredskaber mv. Udgifterne varierer fra år til år og ligger typisk mellem kr. 1900,- og kr. 2200,-. 
Betaling til holdkontoen foregår i rater. Se betalingsplan nedenfor. 
Manglende betaling til holdkontoen medfører framelding af holdet. 
  
Betalingsplan, frister, afbud og evt. framelding 
Se betalingsplan med betalingsfrister, afbudsfrister osv. her.

For alles skyld møder alle op hver gang. Evt. afbud skal meddeles instruktøren i så god tid som muligt. 
Landsdelsholdene repræsenterer DGI Østjylland og er dermed foreningens ansigt udadtil. At få et landsdelshold til at fungere er et teamwork, hvor alle spiller en vigtig rolle; hvis en gymnast mod forventning på grov vis modarbejder dette, kan vedkommende af instruktører og Landsdelsholdsudvalgeti samråd frameldes holdet. 
Evt. framelding af holdet skal ske skriftligt til ditte.guldbrandt@dgi.dk samt til instruktørerne. 
Doping medfører framelding af holdet.

Instruktører 
Rytme: 
Trine Kastbjerg, tlf. 60193440 / Trinekastbjerg@gmail.com 
Ninna Maria Kiel Revsbech, tlf. 21388488 / ninnamkr@gmail.com

Spring: 
Frederik Hvilshøj, tlf. 61660123 / fhvilshoj@gmail.com 
Rasmus Hvilshøj, tlf. 61661345 / rasmushvilshoj@gmail.com

Kontaktperson i Landsdelsholdsudvalget 
Morten Carstensen, tlf. 61348024 / morten@dgioj.dk

Kontaktperson i DGI Østjylland 
Ditte Guldbrandt, tlf. 79404324 / ditte.guldbrandt@dgi.dk

Vedr. fotografering 
Ved tilmelding til et DGI-arrangement accepterer du, at der må tages situationsbilleder af dig/dit barn/dine børn, som kan bruges til DGI's hjemmeside samt til trykte og sociale medier som Facebook, Instagram, brochurer og lignende – også selvom du i tilmeldingen ikke giver tilladelse til foto. Billederne anvendes ikke til markedsføring. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet. Det kan eksempelvis være publikum til et stævne, legende børn på en boldbane eller udøvere i hallen.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer