DGI Østjyllands ASPIRANThold 2018-2019

Hvornår
21. aug 2018 kl. 20:00 - 14. maj 2019 kl. 22:30
Hvem
Alle fra 18 - 40 år.
Begynder, Letøvede, Øvede

Nummer
2020 09 55 8004

DER ER LUKKET FOR TILMELDING TILSÆSONEN 2018-2019, MEN SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 14. MAJ, HVIS DU VIL VÆRE MED TIL EN ÅBEN TRÆNING PÅ ASPIRANTHOLDET. 
Læs mere om den åbne træning og tilmeld dig her

Tons, smil og udvikling!

ASPIRANTholdet er for dig, der har mod på og lyst til:

 • at svede og tonse HVER gang
 • at arbejde med og udvikle dit gymnastiske niveau
 • at nørde og eksperimentere med forskellige bevægelsesmønstre
 • at være en del af et socialt hold, hvor der er masser af plads til smil og gode grin

Vær med til en fed sæson med masser af variation, socialt samvær og glad gymnastik!

Forudsætning / målgruppe 
Du skal være fyldt 18 år ved udgangen af 2018. 
DGI Østjyllands landsdelshold er for lokalforeningsaktive. Dvs. at landsdelsholdene er et ekstra tilbud til gymnaster, (hjælpe)instruktører og/eller frivillige, der ønsker andre udfordringer og oplevelser end dem, de får I en lokalforening.

Kontaktinfo på instruktører samt info om træningssted, kontingent osv. kan ses nedenfor ved at klikke på ’Praktisk info'.

Vores forventninger til dig

 • Du er aktiv gymnast, instruktør, hjælpeinstruktør eller frivillig i en lokalforening, der er medlem af DGI, eller du er instruktør på et landsdelshold i DGI.
 • Du kommer til alle træninger – dvs. deltager hele sæsonen, som for alle landsdelsholdene løber fra ultimo august/primo september til senest ultimo maj. Det forventes, du deltager i de opvisninger, stævner, ekstratræninger og arrangementer, der er i løbet af sæsonen (bl.a. DGI Østjyllands Forårsopvisninger, Landsdelsholdsaften 24. april og ASPIRANTstævne). Derudover kan der komme enkelte dage med lokalopvisninger. Dit lokale foreningshold skal dog prioriteres først ved eventuelle sammenfald til opvisninger.
 • Du deltager aktivt i de opgaver, der påhviler landsdelsholdene bl.a. i forbindelse med DGI Østjyllands Forårsopvisninger, som i 2019 er den 9., 10., 16., 17., 23., 24. og 30. marts. Hvilke dage, dit hold skal hjælpe, informeres du om i starten af sæsonen.
 • Du deltager aktivt i de opgaver, der skal løftes internt på holdet samt deltager i holdets sociale aktiviteter.

Til gengæld får du mulighed for at:

 • dygtiggøre dig og få en kvalificeret vurdering af din og dit holds indsats
 • være en del af et aktivt gymnastikmiljø med hyggeligt samvær og kammeratskab på tværs af lokalforeninger
 • få oplevelser i form af deltagelse i stævner og opvisninger
 • deltage aktivt i tilrettelæggelse af arrangementer i DGI Østjylland

Landsdelsholdenes formål 
Landsdelsholdene har til formål at samle gymnaster og instruktører fra landsdelsforeningens lokalforeninger:

 • for at inspirere og dygtiggøre dem som gymnaster
 • for at motivere dem til at tage del i instruktør- og lederarbejdet i foreningerne for på den måde at være med til at forme og videreudvikle kvalitetsgymnastikken i DGI Østjylland

Træningssted og -tid 
ASPIRANTholdet træner tirsdage i DGI-huset Aarhus C, kl. 20.00-22.30

Sæson 
Tirsdag den 21. august 2018 til tirsdag den 14. maj 2019. 
Ferie: Uge 52+1

Prøvetræninger 
De første 2 gange er prøvetræninger, hvorefter tilmelding er bindende. 
Det anbefales at tilmelde sig holdet, når tilmeldingen åbner for at sikre sig en plads. Finder man ud af efter prøvetræningerne, at holdet ikke er noget for én, melder man afbud via det link, der fremgår i den bekræftelsesmail, man modtager ved tilmelding. Ved framelding inden for afbudsfristen (se betalingsplan længere nede), tilbageføres pengene til det dankort, som blev brugt ved tilmelding.

Kontingentsats 
Kr. 1725,- for hele sæsonen (prisen er ekskl. evt. udlandsrejse). 
Sidste frist for tilmelding og betaling af kontingent er 9. sep. 2018.

Holdkonto 
Ud over kontingentet kommer der udgifter til: Stævner, transport til stævner, opvisningstøj, overnatninger, ekstratræninger, fælles arrangementer, håndredskaber mv. Udgifterne varierer fra år til år og ligger typisk mellem kr. 2000,- og kr. 2300,-. 
Betaling til holdkontoen foregår i rater. Se betalingsplan nedenfor. 
Manglende betaling til holdkontoen medfører framelding af holdet.

Betalingsplan, frister, afbud og evt. framelding 
Se betalingsplan med betalingsfrister, afbudsfrister osv. her.

For alles skyld møder alle op hver gang. Evt. afbud skal meddeles instruktøren i så god tid som muligt. Landsdelsholdene repræsenterer DGI Østjylland og er dermed foreningernes ansigt udadtil. At få et landsdelshold til at fungere er et teamwork, hvor alle spiller en vigtig rolle; hvis en gymnast mod forventning på grov vis modarbejder dette, kan vedkommende af instruktører og Landsdelsholdsudvalget i samråd frameldes holdet. 
Evt. framelding af holdet skal ske skriftligt til ditte.guldbrandt@dgi.dk samt til instruktørerne. 
Doping medfører framelding af holdet.

Instruktører 
Rytme:  
Anette Primdahl Abrahamsen, tlf. 21293596 / anpra@outlook.dk
 
Rikke Guldbjerg Nielsen (tlf. 28977420 / rikke2506@gmail.com
Spring: 
Casper Moltke Christiansen, tlf. 40254688 / moltke.casper@gmail.com  
Karoline Greve-Poulsen, tlf. 61740975 / Karolinegrevepoulsen@gmail.com  
Oliver Mejlby Nielsen, oliver-mejlby@hotmail.com 

Kontaktperson i Landsdelsholdsudvalget 
Mads Bøtker Andersen, tlf. 28944439 / mba@dgioj.dk

Kontaktperson i DGI Østjylland 
Ditte Guldbrandt, tlf. 79404324 / ditte.guldbrandt@dgi.dk

Vedr. fotografering 
Ved tilmelding til et DGI-arrangement accepterer du, at der må tages situationsbilleder af dig/dit barn/dine børn, som kan bruges til DGI's hjemmeside samt til trykte og sociale medier som Facebook, Instagram, brochurer og lignende – også selvom du i tilmeldingen ikke giver tilladelse til foto. Billederne anvendes ikke til markedsføring. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet. Det kan eksempelvis være publikum til et stævne, legende børn på en boldbane eller udøvere i hallen.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer