Gymnastik Idrætskonference 2020 i DGI Storstrømmen

Hvornår
12. aug 2020 kl. 19:00 til 21:00
Hvor
Idrætshøjskolen Bosei, Evensølundvej 5, 4720 Præstø, Danmark

Nummer
2020 23 55 8900

Gymnastikkens Idrætskonference 2020

Vi glæder os til at se mange foreninger repræsenteret til en aften i gymnastikkens tegn. 
Grundet corona, tidligere udsættelse og de udfordringer corona generelt har medført har Gymnastikudvalget valgt at vi i år afholder Idrætskonferencen med kun formalia herunder valg, formandens beretning og handleplan og selvfølgelig de indkomne forslag som måtte komme.

I forhold til forplejning af kaffe, kage og frugt vil vi bede om jeres tilmeldinger senest mandag 29. juli 2020 i tilmeldingslinket.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af handlings- og arbejdsplan for det kommende års arbejde
 6. Valg af: 
  a. Udvalgsmedlemmer for 2 år - på valg er: 
      Diana Meyer Hansen (modtager genvalg) 
      Lone From (er fratrådt udvalget før tid og modtager ikke genvalg) 
      Maria Schiøler (modtager genvalg) 
      Mette Pontoppidan (modtager genvalg) 
   b. Valg af 1. og evt. 2. suppleant - på valg er Henriette Saxe Niehues (modtager ikke genvalg som suppleant, men stiller op til en to-årig periode i udvalget)
 7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på idrætskonferencen, skal være DGI Storstrømmens kontor i hænde senest 14 dage før idrætskonferencen. Forslag sendes til jbh@dgi.dk.

Se uddrag af DGI Storstrømmens vedtægter HER.

Idrætskonferencen er stedet, hvor du kan få indflydelse på det kommende års arbejde, så mød op og gør din indflydelse gældende.

 
Husk at følge DGI Storstrømmen Gymnastik & Fitness på facebook.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer