Aktivitetsmøde og valg til Gymnastikledelsen i DGI Nordjylland (online)

Hvornår
26. maj 2021 kl. 19:00 til 21:00
Hvor
Online, Online, Danmark
Hvem
Trænere, fra 16 år
Ledere

Nummer
2021 01 55 1001

På grund af Covid-19 situationen, har vi desværre ikke kunne afholde Visionsdagen og valg til Gymnastikledelsen med fysisk fremmøde. Vi har derfor valgt, at afholde et Aktivitetsmøde med valg til Gymnastikledelsen over Skype.

Rent praktisk kommer det til at forgå som beskrevet her. Vi følger nedenstående dagsorden, vi kommer til at have en dirigent og der vil blive mulighed for afstemning, hvis det bliver aktuelt. Skulle man være ny i brugen af Skype er der hjælp at hente ved Gymnastikkoordinator Ruben Wendelboe Hansen på e-mail ruben.wendelboe.hansen@dgi.dk eller mobil 23 62 79 12.

Vi håber at så mange som muligt har lyst til at deltage i det lidt usædvanlige Aktivitetsmøde.

19.00 – 19.15 Mødet starter/velkommen

19. 15 – 19.20 Valg af dirigent

19.20 – 19.40 Aflæggelse af beretning

* Gymnastikledelsen 
* Stævneudvalget 
* Landsdelsholdsudvalget

19.40 – 19.50 Indkomne forslag og debatemner

19.50 – 20.05 Valg af personer til Gymnastikledelsen jf kommissoriet:

20.05 – 20.30 Emner til Visionsdagen

Gymnastikledelsen har et ønske om at afholde en Visionsdag i 2022. Tanken er, at alle gymnastik interesserede Nordjyder kan deltage og komme med input og ideer til udvalgte emner. 
Forslaget til de emner vi gerne vil have på programmet er DGI opvisninger i Nordjylland samt kurser i Nordjylland. Er det de rigtige og vigtigste emner?

20.30 – 20.45 Input til Gymnastikledelsen

Gymnastikledelsen i Nordjylland har nu eksisteret i sin nuværende form i 
 ca. 2 år, vi vil derfor rigtig gerne have feedback og input til vores arbejde. 
Hvad synes I vi skal fokuserer på, gøre mere af osv.?

20.45 – 20.55 Evt.

20.55 – 21.00 Tak for i dag

Valg til gymnastikledelsen jf Gymnastikledelsens kommissorium

* På visionsdagen afholdes det ordinære valg af gymnastikledelsen.

* Gymnastikledelsen vælges for en to-årig periode og man er derfor skiftevis på valg i lige og ulige år.

  • Janus Majgaard Bjerre, ønsker ikke genvalg
  • Mette Schmidt Dissing, ønsker ikke genvalg
  • Rune Engell Mortensene, ønsker ikke genvalg

Opstiller til Gymnastikledelsen

  • Ditte Bentzen, Aabybro
  • Jacob Sørensen, Brønderslev

* Der udsendes indkaldelse til valgmødet 30 dage før mødedatoen. Der sendes mail til alle lokalforeningsformænd samt annonceres i DGI Nordjylland Gymnastiks nyhedsbrev.

* Stemmeberettigede til valg af gymnastikledelsen er: 
- Medlemmer af udvalg, kompetencegrupper og Gymnastikledelsen. 
- Alle medlemsforeninger med det antal stemmer, som deres senest indberettede antal aktivitetsmedlemmer berettiger til. Hver af de deltagende medlemsforeninger har 2 stemmer, samt 1 stemme pr. påbegyndt 100 medlemmer. 
- Efterskoler, der er medlem af DGI, har hver 1 stemme.

*Antallet af stemmer kan ikke overstige den fysiske repræsentation. Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt og kun fremmødte over 16 år er stemmeberettigede.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer